Sedan 30 år tillbaka styrs Sverige av en politik som ökar klassklyftorna. Jämlikhet och arbete åt alla har ersatts av massarbetslöshet och nyfattigdom.

Det kallas nyliberalism. En av dess viktigaste förespråkare var nationalekonomen Milton Friedman. Han hävdade att det finns en naturlig arbetslöshet i samhället, som ingen regering ska försöka ändra på.

Just nu är det enligt denna teori en naturlig arbetslöshet på cirka 9 procent i Sverige. 1990 var arbetslösheten 2,4 procent.

Stora skattesänkningar för storföretagen och höginkomsttagarna leder till att klassamhället förstärks ytterligare.

Den nyliberala politiken genomför privatiseringar och nedskärningar i offentliga sektorn. Förmögenheter flyttas till riskkapitalister och privata företag. Stora skattesänkningar för storföretagen och höginkomsttagarna leder till att klassamhället förstärks ytterligare.

Samtidigt innebär den nyliberala politiken en maktförskjutning från löntagarna till arbetsgivarna. Dels genom att upprätthålla hög arbetslöshet, dels genom begränsningar i strejkrätten samt försämringar i las och socialförsäkringarna.

Bostadsbristen är ett annat akut problem.

Sverige behöver därför genomföra stora infrastruktursatsningar med nya stambanor, som en Östersjöbana. Upprustning av järnvägar som byggdes under senare delen av 1800-talet krävs också.

Bostadsbristen är ett annat akut problem. Sverige behöver cirka 700 000 nya lägenheter under de kommande tio åren. De måste subventioneras av staten så att de blir tillgängliga för alla oavsett inkomst.

Dessa investeringar är viktiga om vi ska ta ansvar för vår planet.

Kraftfulla investeringar i den offentliga sektorn behövs, liksom förstärkningar inom socialförsäkringarna, och då inte minst i pensionssystemet.

Dessa investeringar är viktiga om Sverige ska nå våra gemensamma klimatmål och ta ansvar för vår planet. Arbete åt alla är dessutom en väg komma åt brottsligheten, inte minst gängkriminaliteten.

Håller du med?

Om mindre än ett år är det val. Hur tänker du kring politiken och vad som behöver göras? Du kan skriva en insändare här.