– Jag kallar det sunt förnuft. Det handlar om att bemöta de boende med respekt, både barnen och de vuxna, säger Johan Norman som har jobbat på Mitthem i sju år.

Barnkonventionen slår fast vilka rättigheter alla som är under 18 år har. FN antog den för över 30 år sedan och den fördes in i den svenska lagboken den 1 januari 2020.

Tips, checklistor och exempel

Organisationen Sveriges allmännytta har gett ut en skrift som ska hjälpa bostadsföretagen att följa barnkonventionen. Fylld av tips, checklistor och exempel. Vi ringer upp Johan Norman, som är en av dem som berättar:

– Jag möter barnen ute på området, ofta när både de och jag är på väg någonstans och då säger jag hej. Men när någon står och funderar länge, kanske vid sopsorteringen, kan jag fråga hur det är. Sopsorteringen är en bra ingång till samtal.

– Jag träffar också barn inne i lägenheter där jag har fått en felanmälan.

Boendesamordnarna går vidare

Om och när Johan Norman anar att ett barn far illa vänder han sig till bostadsbolagets boendesamordnare. De har uppdraget att undersöka och föra vidare funderingarna. Det kan bli en orosanmälan till kommunens socialtjänst.

– Jag har agerat en handfull gånger under de här åren, berättar han. Ibland har det blivit bättre när boendesamordnaren har haft ett första samtal med hyresgästen. Det kan handla om hur man städar och sköter en lägenhet …

Starkaste upplevelsen

Har du varit med om något som sitter kvar?

– Jag kom till en lägenhet där småbarn kröp omkring på ett golv med gamla matrester, den bilden har fastnat hos mig. Jag gick direkt till boendesamordnaren, och för den här familjen slutade det bra. De fick den hjälp de behövde!

Bostadsbolagen frågade

Åsa Schelin är expert på boendefrågor hos Sveriges allmännytta och den som har skrivit den 80-sidiga vägledningen. Fastighetsfolket frågar varför bostadsföretag ska lära sig så mycket om FN:s barnkonvention.

– Vi fick många frågor från företagen när den blev svensk lag. Det bor cirka 600 000 barn i de allmännyttiga bostäderna, och företagen undrade om och hur de skulle agera.

– Så vi har försökt visa vad i stort sett alla medarbetare ska göra när de möter barn. Vi ger dem exempel och konkreta verktyg.

Var hittar jag boken?

Vägledningen från Sveriges allmännytta heter Bostadsbolaget och barnen. Boken finns i tryckt form och kan köpas på organisationens hemsida.

Vad är barnkonventionen?

Barns rättigheter preciseras i 54 punkter som Förenta nationerna (FN) antog 1989. De fyra huvudprinciperna kan sammanfattas så här:

• Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter.

• Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.

• Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Det handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.

• Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Svenska Unicef har en lång och en kort version av konventionen på sin hemsida.