– Medlemssiffrorna är tråkiga, men det känns ändå bra. Det händer otroligt mycket i förbundet nu och vi kan vända trenden, säger han.

Vi årsskiftet hade Fastighets 27 734 medlemmar. Tio år tidigare var antalet runt 31 500.

Antalet medlemmar har sjunkit ända sedan avgiften till a-kassan höjdes kraftigt samtidigt som villkoren i arbetslöshetsförsäkringen försämrades. Detta hände under åren 2007 till 2008, och det drabbade alla fackförbund.

Förlorat förtroendevalda

Martin Fröjd anställdes på Fastighets förbundskontor för ett år sedan. Hans ansvar är organisering och medlemsvård.

– Nu handlar det om att prioritera. Vi har inte bara tappat medlemmar, vi har också förlorat många förtroendevalda och då måste vi anställda vara ute mer. Det gäller att vi jobbar strategiskt för att öka den fackliga verksamheten, då kommer det fler medlemmar på köpet.

Satsar på stora arbetsplatser

Strategisk organisering betyder att facket väljer att satsa mest på vissa arbetsplatser. Större företag med många som kan gå med – eller företag som är viktiga att ta ut vid en eventuell strejk eller blockad.

Martin Fröjd hoppas kunna vända utvecklingen.

– Om vi lägger ner tid och lyssnar på alla anställda där får vi höra vilka frågor som är viktiga. Och vi får veta vilka som är de naturliga ledarna som också kan få i gång en klubb, säger Martin Fröjd.

Ringer upp alla nya

Han beskriver några arbetssätt som är på gång inom Fastighets:

• Alla nya medlemmar får ett första välkomstsamtal inom ett par dygn. Sedan ringer facket upp igen för att prata rättigheter, försäkringar med mera.

• Fack i olika länder hjälper varandra inom UNI, som är det globala facket som Fastighets tillhör.

• Ett digitalt verktyg ska underlätta kontakten med medlemmarna, både via telefon, sms och enkäter på webben. Målet är att det ska fungera för kontakt med medlemmar, värvning och organisering.

Coronan har bromsat

– Men det stora är att komma ut på arbetsplatsbesök igen, att träffa medlemmar och ickemedlemmar, säger Martin Fröjd.

Medlemsantalet minskade mer under 2021 än de föregående åren, då snittet legat på minus cirka 450 medlemmar per år.

– En orsak till det är coronan som gjorde att vi inte kom in på arbetsplatserna under största delen av året, säger Martin Fröjd.

– Vi märkte att fler gick med under de sista månaderna när restriktionerna lättade.

Vad är UNI?

UNI är en global facklig federation som Fastighets är med i. Hela namnet är UNI Global Union. UNI har 900 medlemsförbund som representerar arbetstagare i 150 länder i alla delar av världen. Federationen har globala ramavtal med en rad multinationella företag, överenskommelser om de anställdas rättigheter.