I en granskning har Fastighetsfolket berättat om en städfirma som avslöjades med skattefusk och dömdes för skattebrott, men ändå fortsatte som underleverantörer på bland annat Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.

Sekretessregler gör det svårt för myndigheter att dela information med varandra, för att upptäcka och stoppa brott i arbetslivet.

När en myndighet ska upphandla en tjänst, till exempel städning, säger lagen att man ska utesluta företag där företrädaren dömts för vissa typer av brott eller inte har betalat skatter. Det gäller även vissa underleverantörer.

”Ganska sjukt”

I praktiken är det dock svårt för de som upphandlar att ens kolla om en företagare förekommer i belastningsregistret.

– Det är ganska sjukt egentligen att vi har lagar som nästan inte går att följa, konstaterar Pia Bergman, Skatteverkets expert på ekonomisk brottslighet.

För att kunna kolla företag som har lagt bud i en upphandling, måste det bli lättare att hitta de relevanta uppgifterna hos myndigheterna, fortsätter hon.

– Politikerna måste göra det enklare att hitta uppgifter om företrädarna är dömda, eller om det finns beslut från Skatteverket. Det ska man inte behöva söka efter på sjutton olika ställen, utan det borde finnas en webbplats där du har all den informationen.

Privata städföretag inblandade

Regeringen tog nyligen beslut om att det ska startas regionala center där Skatteverket, Polisen och Arbetsmiljöverket jobbar tillsammans mot kriminalitet på arbetsmarknaden. En utredning om sekretessreglerna mellan myndigheter pågår.

Städfirman som Fastighetsfolket granskade hade dock inte bara uppdrag på myndigheter. De var också underleverantörer för flera av Sveriges största städföretag. Bland storkunderna nämns Sodexo, Miab, Allianceplus (numera Asteri) samt Inspira (som numera ägs av Coor).

Svarta jobb utfördes enligt Skatteverket för Inspira på förskolor, innerstadsskolor och gymnasium som ägs av Sveriges största friskolekoncern Academedia. Samt för Allianceplus på Lidlbutiker och på kontoren hos stora organisationer och företag som Svenska institutet för standarder, Fastighetsägarna, Cisco och Eon i centrala Stockholm.

Ska se över kontroller

Allianceplus, som numera heter Asteri Facility Solutions, skriver till Fastighetsfolket att städfirman inte varit underleverantör för dem på flera år. Företaget tar avstånd från all olaglig verksamhet och kommer att se över sina underleverantörskontroller, skriver vd:n Christopher Diaz.

Inspira ägs numera av Coor. Coors kommunikationschef Sofie Schough bekräftar för Fastighetsfolket att städfirman utfört jobb för Inspira under åren som berörs i domen och Skatteverkets beslut. Inspira slutade använda städfirman som underleverantör i september 2021, flera månader efter domen mot företaget. Coor avslutade allt samarbete efter Fastighetsfolkets avslöjande.

”Vi gör alltid en genomlysning av de leverantörer vi anlitar på Coor och de förbinder sig att följa vår Code of Conduct. Dessutom gör vi löpande revisioner över året av olika leverantörer. Det är beklagligt när sånt här händer och vi tar det på största allvar.” skriver Schough.

Så svarar Academedia, Lidl, Eon och Fastighetsägarna

Academedia bekräftar att städfirman gjort ett tjugotal jobb på koncernens skolor, den senaste gången var under 2016. ”Det är, som flera sagt i era artiklar, mycket svårt att kontrollera detta. Samtidigt skriver alla våra ramavtalsleverantörer på avtal där de garanterar att de följer alla lagar och regler. Den kontrollen ska göras även om de anlitar underleverantörer. Det får helt enkelt inte förekomma svart arbetskraft.” skriver kommunikationsdirektören Paula Hammerskog i ett mejl. Samarbetet med Inspira påverkas inte av Fastighetsfolkets avslöjande.

Lidls varumärkes- CSR- och Kommunikationsdirektör Gabriella Goldman skriver att företaget ser mycket allvarligt på domen mot städfirman som städat på deras butiker. ”Självklart ska alla våra leverantörer följa lagar och regler och vår code of conduct gäller även för underleverantörer. Vi håller nu på att utreda vad som hänt och kommer att vidta nödvändiga åtgärder.”

Eon säger att de gör systematiska uppföljningar av sina upphandlingar.

”E.ON ser allvarligt på skattefusk. Det är inget vi accepterar hos våra underleverantörer, så om uppgifterna stämmer är det förstås inte bra. Vi följer noggranna upphandlingsrutiner, med stor emfas på såväl miljömässiga som sociala och arbetsrättsliga aspekter, och har ett systematiskt uppföljningsarbete vad gäller arbetets kvalité.” skriver presschefen Patric Elmén.

Fastighetsägarna Stockholm skriver att de känner sig trygga med att deras kontroller och rutiner för inköp av tjänster fungerar. ”Vi känner tyvärr inte till detta ärende mer än den info som du har skickat oss. Därför är det svårt att gå in på det specifikt, men för att bemöta frågan generellt så vill jag understryka att vi ställer höga krav på alla de vi interagerar med, såväl medarbetare som kunder och leverantörer, vilket naturligtvis även innefattar hela leverantörskedjan.” skriver kommunikationschefen Anna Bellander.

Svenska institutet för standarder avböjer att kommentera och Cisco har ännu inte återkommit med något svar.