Samarbetet mellan facket och Socialdemokraterna debatteras ofta. Jag hamnade i partiet som en följd av mitt fackliga arbete lokalt i Fastighets. Det började 2008 nästan av en slump då jag på ett årsmöte blev vald till klubbordförande. På fackliga uppdrag träffade jag andra förtroendevalda och blev inspirerad att engagera mig politiskt.

Vi kan arbeta för en starkare roll för skyddsombuden.

Då kan man påverka saker som är bra och viktiga för fackets medlemmar inifrån.

Vi fackliga kan få andra politiker att se hur det fungerar för vanligt folk. Vi kan arbeta för en starkare roll för skyddsombuden. Vi kan driva att Arbetsmiljöverket ska få mer pengar igen. När den borgerliga regeringen drog ner anslagen minskade Arbetsmiljöverket på kontrollerna och arbetsolyckorna ökade.

2010 gick jag med i den lokala S-föreningen i Domsjö. Eftersom jag är intresserad av kulturfrågor valdes jag till kultur- och fritidsnämnden där jag nu sitter i presidiet. Jag valdes in i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna 2014. I höstens val står jag på valbar plats samt som kandidat på riksdagslistan.

Det är mitt sätt att arbeta för högre löner till städare och jämlikhet mellan män och kvinnor.

Jag vill kunna påverka frågor som är viktiga för vanligt folk och Socialdemokraterna står nära mina värderingar. För att driva frågor som förbättrar livet för fackets medlemmar har jag skrivit flera motioner till både förbundskongresser och partikongresser. Det är mitt sätt att arbeta för högre löner till städare och jämlikhet mellan män och kvinnor.

Som fackligt politiskt aktiv vill man känna att det egna fackförbundet är starkt och drivande. Därför är det sorgligt att Fastighets tappar så många medlemmar. Vi måste få en bättre förbundsledning med starkare engagemang för att kunna vara trovärdigt. Medlemskapet måste ge något och inte bara ses som en kostnad.

Utan medlemmar finns inget fack.