Hur kongressen kommer att besluta, det kan ingen veta ännu.

– Underlaget är alldeles för tunt och vi föreslår återremiss, säger Henrik Isaksson, ordförande i Fastighets avdelning i Umeå.

”Förslaget ser bra ut”

– Vi tycker att förslaget ser bra ut och kommer att rösta för det, säger Kim Nilsson, som är ordförande i Fastighets avdelning i Heby.

Under ungefär ett år har åtta personer i en stadgekommitté slipat fram ett förslag till ny organisation för facket. Den nuvarande modellen har mött kritik för att aktiva klubbar inte har något att säga till om uppåt i förbundet. Och för att många av avdelningarna inte har fått i gång någon verksamhet.

Åsikterna går isär

Hur det nya förslaget ser ut berättade vi i förra veckan. Det väntas en ordentlig diskussion när ombuden på Fastighets kongress ska fatta sitt beslut i början av maj. Att åsikterna går åt olika håll står klart i de motioner som fackets avdelningar har skrivit inför debatten.

Henrik Isaksson berättar varför Umeåavdelningen tycker att förslaget ska skickas tillbaka:

”Vi saknar analys”

– Vi fick en folder med en skiss på förslaget. Men vi har inte sett någon analys. Det saknas en utredning om dagens organisation och varför avdelningarna inte fungerar.

Henrik Isaksson.

– Själv är jag tveksam till om det blir bättre med branschavdelningar, framför allt här i Norrland där det kan bli ännu längre mellan medlemmarna i en avdelning. Men vi har inte heller gjort någon analys – och därför vill vi ha hela frågan mera utredd innan vi går till beslut.

Liknande tankegångar kommer från avdelningen i Skövde. Ordförande Annica Falck förklarar vad som ligger bakom motionen:

”Utred mer”

– Jo, jag tycker att en arbetsgrupp med förtroendevalda ska utreda hur förslaget skulle fungera nu. För att se fördelar och nackdelar innan en ny organisation sjösätts. Den förra organisationsförändringen höll vi på länge och väl med.

Annica Falck på Samhall
Annica Falck.

I Helsingborg vill ombuden också veta mer innan de röstar igenom en ny organisation.

– Förslaget från stadgekommittén är kanske bra? Men vi behöver mer information. Det behövs en risk- och konsekvensanalys, säger Slavisa Nikolic, ordförande i den avdelningen.

”Jag röstar ja”

En som känner sig lyssnad på med förslaget till ny organisation är Moayed Motallebi, som sitter i klubbstyrelsen på städföretaget Inspira och representerar avdelningen i Kista.

– Jag motionerade på förra kongressen om att klubbarna skulle få mer att säga till om. Så jag kommer rösta ja till förslaget.

Även ombudet från Fastighets avdelning i Heby kommer att rösta ja:

– Vi behöver en nystart. När pratar med medlemmar och kollegor märks det att det är viktigt att prata branschfrågor och den tanken finns i förslaget, säger avdelningens ordförande Kim Nilsson.

Pratar lön inom branschen

Själv är han fastighetsskötare på Uppsalahem.

– Och när vi träffas från olika företag inom branschen handlar det ofta om snöröjning, fordonssäkerhet, traktorer och sådant. Men också om olika lönegrejer, vi har individuella löner. 

Fastighets kongress

Kongressen är Fastighets högsta beslutande organ. Den hålls vart fjärde år.

Den 6 till 8 maj i år är det dags. 160 valda ombud möts på Clarion vid Arlanda.

De fattar de stora besluten om fackets framtid. Det handlar om stadgar, politisk inriktning, avgifter med mera. Personerna i förbundsledningen och förbundsstyrelsen väljs.

Frågan om hur facket ska vara organiserat kan bli het, grundfrågan är vilken roll klubbar, avdelningar och regioner ska spela.

Alla diskussioner, omröstningar och tal sänds direkt på förbundets webb: fastighets.se.