Valberedningen var enig med sex röster i att föreslå Lennart Mauritzon till förste ordförande, och valberedningen var enig med sex röster i att föreslå Joakim Oscarsson till tredje ordförande. Valberedningen var oenig med fem röster mot en när vi röstade fram förslag till kandidat som andre ordförande. Inger Lundholm fick fem röster av ledamöterna och ordförande/sammankallande valde att reservera dig.

Ingen i valberedningen har vetorätt bara för att man inte är nöjd med resultatet av en demokratisk röstning.

Hade det varit 3–3 i röstningen så hade ordförande/sammankallande haft utslagsrösten och således hade den som ordförande/sammankallande röstat på blivit valberedningens förslag till andre ordförande.

Men så blev det inte. Utan med en klar majoritet, fem röster mot en, blev det Inger Lundholm. Därmed ska hon vara vårt förslag. Ingen i valberedningen har vetorätt bara för att man inte är nöjd med resultatet av en demokratisk röstning. Det är majoriteten som avgör i röstningen, helt i linje med de demokratiska processer vi har.

Det är kongressombuden som kan begära votering.

Den enda arbetsuppgift som valberedningen har är att bereda förslag på kandidater till olika poster i förbundet och på kongressen redovisa förslagen. Efter det har vi uppfyllt våra åtagande som valberedning.

Sedan är det upp till kongressombuden att ta ställning till om de är nöjda med våra förslag eller inte. Det är ingenting som vi i valberedningen ska lägga oss i. Det är kongressombuden som kan begära votering (ställa nominerade mot varandra om de inte är nöjd med valberedningens förslag), begära ordet, begära sluten omröstning med mera.

Vi är många som kommer begära ordet på kongressen om den demokratiska processen inte efterlevs, och det är inte det en kongress ska behöva handla om. Det håller nog alla med om.