Det tar tid att bygga upp tilliten, men den är viktig. Jag önskar att jag kunde åka runt till arbetsgrupperna.

Kollegorna ska känna sig trygga att öppna sig. Jag kan framföra önskemål till berörda och skydda den som vill vara anonym.

Jag växer sakta med mina nya lärdomar.

Jag vill respekteras av chefer, HR-avdelning och kollegor. Samtidigt ska jag själv vara ärlig och visa respekt för chefer och arbetskamrater.

Efter två utbildningar behöver jag repetition. Det känns bättre efter kurserna. Det är lite lättare att veta hur man talar med berörda. Jag växer sakta med mina nya lärdomar.

Ett skyddsombud behöver också en telefon och en mejladress. Kollegorna måste kunna nå oss enkelt.

Skyddsombuden är en investering som är bra för hela Samhall.

Vi lyssnar på våra kollegor oavsett rang.

Vi är där för att se brister som andra inte ser. Vi lyssnar på våra kollegor oavsett rang. När vi gör något åt det som orsakar sjukskrivningar så sparar företaget pengar.

Frågan är varför det saknas skyddsombud. Jag tror att många saknar tiden, energin och intresset, och att de vill ha betalt. När jag frågar någon om att bli skyddsombud är svaret alltid nej.

Vi som jobbar på Samhall har många olika egenskaper. Vi sitter på en enorm kunskap tillsammans. Att samarbete är oftast lätt, men ibland behöver man tålamod och förståelse.

Själv tackade jag ja till uppdraget av flera orsaker.

Jag är som alla andra, en människa.

För det första gillar jag att hjälpa andra. Den andra är orättvisor. Jag fick nog av hur en del av de ledande på min arbetsplats behandlade mig och andra. En tredje anledning till att bli skyddsombud är min personliga utveckling.

Det finns de som tror vi hålls om ryggen av cheferna. För min del stämmer det absolut inte. Jag gillar inte fjäsk.

Jag försöker att alltid vara mig själv oavsett situation. Svag som stark. Jag är som alla andra, en människa, även om jag är skyddsombud.