Städaren arbetade på ett företag i Eslöv och hade under drygt tre års tid arbetat övertid utan att få övertidsersättning, något som Skånska Dagbladet var först att rapportera om.

Städföretaget påstår att städaren ingått ett särskilt avtal som innebar att övertiden skulle räknas in i hans arbetstid månaden efter. Men en sådan överenskommelse strider mot kollektivavtalet, säger Ewa Edström, verksamhetsansvarig för avtal och förhandlingar på Fastighets.  

Vi kan såklart inte acceptera ett brott mot kollektivavtalet.

Ewa Edström, Fastighets

– Vi kan såklart inte acceptera ett brott mot kollektivavtalet. Övertid ska betalas ut som övertid. Eftersom det pågått under lång tid har städaren förlorat mycket pengar, säger Ewa Edström. 

Städföretaget stäms på 247 000 kronor

Nu stämmer Fastighets städföretaget i Arbetsdomstolen. Facket kräver företaget på totalt 247 000 kronor.

Enligt stämningsansökan ska städföretaget betala 147 000 kronor till städaren, varav 65 000 kronor är skadestånd för lagbrottet och resten är ersättning för den uteblivna lönen.

Fastighets anser också att städföretaget ska betala 100 000 kronor i skadestånd till facket för brott mot kollektivavtalet. Men städföretagets vd håller inte med om att företaget skulle ha brutit mot kollektivavtalet. 

– Vi hade en egen överenskommelse om att flytta timmarna mellan månaderna, som städaren accepterat i flera år. Så jag är inte skyldig honom några pengar och vi har inte brutit mot något avtal, säger han. 

Inte ovanligt att städföretag fuskar

Fredrik de Rooy är ombudsman för Fastighets region Syd och har hjälpt städaren att räkna fram hur mycket övertidsersättning han gått miste om.

Han poängterar att det är extra viktigt för städare att hålla koll på sin lönespecifikation. Den ska tydligt redovisa hur lönen är framräknad och hur mycket du arbetat. 

Du ska alltid kontrollera att lönespecifikationen stämmer och att alla dina arbetade timmar finns med.

Fredrik de Rooy, Fastighets region Syd.

– Tyvärr är det inte ovanligt att städföretag fuskar och bryter mot kollektivavtalet. Som städare är det jätteviktigt att hålla koll på lönespecifikationen.

– Du ska alltid kontrollera att lönespecifikationen stämmer och att alla dina arbetade timmar finns med. Om något ser konstigt ut ska du kontakta facket direkt, säger Fredrik de Rooy. 

Vad ska en lönespecifikation innehålla?

I lönespecifikationen ska du kunna se vad du fått utbetalt i lön och hur mycket skatt som betalats in. Du ska även kunna se att du fått rätt semesterersättning samt eventuella ersättningar för arbete på obekväm arbetstid, övertid, och så vidare. 

Här ska också framgå om avdrag gjorts på din lön, för exempelvis frånvaro eller för kost och logi.

Lönespecifikationen ska även innehålla namn, adress och personnummer på den anställda och namn, adress och organisationsnummer till arbetsgivaren. 

Det finns ingen lag som säger att du har rätt till en lönespecifikation, men det kan finnas regler i kollektivavtalet. 

Källa: Skatteverket, LO