Fastighets centrala avtalsråd har dragit igång på konferensanläggningen Djurönäset i Stockholms skärgård.

Det är här som förtroendevalda från hela landet samlas för att gå igenom frågorna som medlemmarna tycker är viktigast att prioritera i förhandlingarna med arbetsgivarna i avtalsrörelsen 2023.

Andre förbundsordförande Inger Lundholm inledde mötet med att betona vikten av högt i tak i alla diskussioner, för att sedan lämna över till tredje förbundsordförande Joakim Oscarsson.

Viktigt med samordning inom LO

Han förklarade varför Fastighets i det första skedet valt att ställa sig bakom LO-samordningen. Där sa Fastighets ja till LO:s lönebud på 4,4 procent.

– LO-samordningen är så viktigt för oss eftersom vi är ett ganska litet förbund. I samordningen kan alla förbund stötta varandra och gå ut i sympatistrejk till exempel. Om vi kan vara med och driva på för en låglönesatsning så gynnar det våra grupper.

Det formella beslutet om förbundets styrelse ställer sig bakom LO-samordningen sker den 8 december.

Mörka moln på himlen

Ombudsman Nicklas Nilsson gick sedan igenom läget inför 2023 års avtalsrörelse. 

Krig, inflation, höjda räntor, höga priser på mat, el och bränsle. Vid det här laget känner väl de flesta till att vi har en tuff ekonomisk situation i Sverige. Givetvis påverkar allt detta avtalsrörelsen, påpekade Nicklas Nilsson.

– Men det är inte bara nattsvart, sa han.

I Fastighets branscher finns ett växande behov av kompetensutveckling för att lära sig ny teknik.

– Inom städbranschen händer det väldigt, väldigt mycket gällande ny teknik. Städrobotarna ska skötas till exempel.

Explosion i Norrland

I Norrland pågår vad Nicklas Nilsson kallar en ”explosion”. Han syftar på nya industrier som växer fram där just nu som batterifabriker och nya sätt att tillverka stål.

– Även våra branscher står inför en explosion. Det är massor av fastigheter där som ska skötas. Alla som har ett fungerande EKG kommer att kunna få jobb, sa han lite skämtsamt.

­– Vi måste se till att vara på plats, värva medlemmar, se till att vi finns på arbetsplatserna.

Dessutom, påpekade Nicklas Nilsson, så går svensk industri mycket bra.

Kan det bli strejk?

En vanlig fråga inför avtalsrörelser är om det kan bli strejk. Ja där var Fastighets lite tvetydiga.

– Det brukar bli stökigt i våra avtalsrörelser, sa ombudsman Ewa Edström och berättade att Fastighets hade lagt fem strejkvarsel år 2017.

2020 lugnade däremot allting ner sig betydligt främst på grund av Coronapandemin. Då la Fastighets noll varsel.

– Jag hoppas att det blir en roligare och mer dynamisk avtalsrörelse den här gången, sa Ewa Edström.

Sedan delades avtalsrådet in i de olika respektive grupperna som ska diskutera de viktiga frågorna på sitt avtalsområde.

Diskussionerna fortsätter under tisdagen innan det är dags för att redovisa grupparbetena, samt nominera och välja förhandlingsdelegationer.

Centrala avtalsrådet

På det centrala avtalsrådet presenteras medlemmarnas yrkanden. Där utses också avtalsdelegationerna som ska vara rådgivande till förhandlingsledningen under förhandlingarna. De har som uppgift att lämna rekommendationer till förbundsstyrelsen om man ska anta eller förkasta ett avtalsförslag.