Sedan 1 oktober kan du få bidrag motsvarande 80 procent av din nuvarande lön när du vidareutbildar dig. På så sätt kan du kvalificera dig för ett annat jobb, utan stora studielån. Du kan också välja att bli kvar i din bransch, men vidareutbilda dig inom yrket. 

Det här gäller många arbetstagare. Men nu har Fastighetsanställdas förbund anslutit sig till kollektivavtalet som LO har tecknat med Fremia. Det innebär att en del av er som tillhör förbundets avtal får ännu mer hjälp. Omkring 1000 personer omfattas av avtalet, bland annat du som jobbar för Riksbyggen och Folkets hus och Parker.

Hur gör jag om jag vill plugga vidare och få motsvarande 80 procent av lönen?

Du tar kontakt med Ciko, som är omställningsorganisation för de medlemmar i Fastighetsanställdas förbund som har kollektivavtal med Fremia. Även personer som inte är medlemmar men omfattas av avtalet kan kontakta Ciko. Vissa i förbundet har andra kollektivavtal. För dem gäller ännu inte hela stödet. 

På Ciko får du hjälp av studie- och yrkesvägledare. De kan hjälpa dig att hitta lämpliga utbildningar eller så kan du komma med egna förslag. Målet är att utbildningen ska stärka din position på arbetsmarknaden. 

Finns det några begränsningar?

Du ska tillhöra den grupp som omfattas av avtalet. Du ska vara mellan 27 och 62 år, och ha arbetat sammanlagt minst 16 timmar i veckan i 8 år under de senaste 14 åren. 

Får man alltid ut 80 procent av lönen?

Nej. Men om du omfattas av kollektivavtalet mellan LO och Fremia så kan din omställningsorganisation toppa upp. Alla som får godkänt av CSN får studiestöd motsvarande ett maxbelopp på 5143 kronor i veckan vid heltidsstudier. Det motsvarar ungefär 20 500 kronor i månaden. Om det är mindre än 80 procent av din lön efter skatt nu så kan du även få ett kompletterande studiestöd av Ciko, som sannolikt motsvarar 80 procent av lönen.

Kan jag få ut mer pengar än så för att studera?

Ja, i vissa fall ger CSN lån. Men hur mycket du får låna beror på vad du redan tjänar i dag. Det är dessutom pengar som du kommer att få betala tillbaka.

Hur länge får jag pengar för att studera?

Omställningsstudiestödet gäller för motsvarande 44 veckor på heltid, vilket är ungefär ett års studier. Pluggar du på halvtid är det 80 veckor som gäller. Du måste läsa minst motsvarande en dag på heltid i veckan.

Kan jag studera vad som helst?

Nej. Utbildningen ska stärka din position på arbetsmarknaden och det är Ciko som gör den bedömningen och skriver ett yttrande till CSN. Utbildningen måste motsvara minst en vecka på heltid. Förutom utbildningar som ger studiemedel från CSN, så kan du också gå utbildningar som är köpta av Ciko. Om du är under 40 får den inte vara längre än motsvarande två år på heltid. 

Kan jag gå en kortare utbildning? 

Ja, du kan även välja att gå en kortare utbildning på fyra dagar. Då kan du få ett kortvarigt studiestöd som motsvarar 70 procent av din lön från Ciko.

Får jag ledigt för att studera?

Ja, men du måste alltid ha en dialog med din arbetsgivare och ansöka om tjänstledighet för studier. Tillsammans ska ni komma fram till en tid för studierna som passar er båda. 

Har jag rätt att ta del av omställningsstudiestödet om jag jobbar på Samhall?

Ja, men inte till det kompletterande omställningsstudiestödet. Du har rätt till vägledning från Ciko och omställningsstudiestöd från CSN. 

Vad gäller om jag är anställd hos en arbetsgivare som inte är ansluten till Fremia?

Just nu omfattas du inte av överenskommelsen i huvudavtalet, men kollektivavtal med andra arbetsgivarorganisationer kan också komma omförhandlas senare. Du har dessutom fortsatt rätt till omställningsstudiestöd, men inte med att toppa upp till 80 procent av inkomsten. 

Det här gäller om du har blivit uppsagd

Förutom omställningsstudiestödet finns det i avtalet också något som kallas omställningsstöd, avgångsbidrag och kompetensstöd i avtalet. 

Det är stöd som uppsagda har haft tillgång till tidigare också, och som hängt med i det nya avtalet.

Du har fortfarande rätt även till de här stöden, men bara om du har blivit uppsagd. I stöden ingår också hjälp, rådgivning och ibland rätt till viss ersättning om du vill studera. 

Du som har blivit uppsagd kan välja att utnyttja antingen de gamla stöden eller det nya omställningsstudiestödet. Det går ibland också att få ta del av båda stöden. 

Men för att ha rätt till det ekonomiska stödet i den tidigare modellen måste du bland annat vara 40 år gammal eller äldre och ha jobbat i minst 50 veckor under 5 år innan du blev uppsagd.