Fastighetsbranschens utbildningsnämnd gör vartannat år en undersökning över kompetensbehoven i branschen. Under flera år har det varit stor brist på kompetens. Enligt den senaste undersökningen har behoven ökat från redan höga nivåer till ännu högre.  

Störst brist i storstäderna

Företagen som tillfrågats är till största delen anslutna till arbetsgivarorganisationerna Fastigo, Sobona och Fremia. Av deras svar utläser Fastighetsbranschens utbildningsnämnd att branschen de närmsta fem åren behöver runt 10 000 nya medarbetare. Det är 3000 fler än förra gången som undersökningen gjordes 2021. Då var det fortfarande pandemi och företagen var mer restriktiva.  

– Men nu är rekryteringsbehoven större även när man jämför med hur det såg ut före pandemin, 2019. Mest har de ökat i storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö,  säger Emil Bood, verksamhetschef på Fastighetsbranschens utbildningsnämnd. 

Hård konkurrens om arbetskraften

Företagen uppger att svårigheterna att rekrytera personal lett till att de tvingats anställa personer som saknat den efterfrågade kompetensen. Arbetsgivarna har också fått höja lönerna för att locka till sig nya medarbetare.

– 67 procent säger att de har fått ta personal från konkurrerande bolag det senaste året. Framför allt när det gäller fastighetstekniker och fastighetsingenjörer. Generellt är det också svårt att rekrytera fastighetsförvaltare. Fastighetsbranschen konkurrerar om den tekniska kompetensen med andra branscher, menar Emil Bood. 

Den ökade efterfrågan ser nämnden som ett symtom på att man vill energieffektivisera, både på grund av egna och allmänna klimatmål men också på grund av elkrisen. 

”Har hört att vvs:are har högre lön”

Yrkeshögskolan är den viktigaste utbildningsformen för fastighetsbranschen, visar undersökningen. 34 procent har svarat att de rekryterat personal därifrån. 

Utbildningsnämnden har även gjort en annan undersökning tillsammans med Ungdomsbarometern. Den visar att unga har låg kännedom om branschen och att de flesta associerar den med mäklare. På gymnasiet finns en utbildning som heter vvs- och fastighetsprogrammet som ger grundläggande kunskaper. 

– Men där väljer eleverna oftast vvs-inriktningen. Man har hört att vv:sare har högre lön. Det har de fått lite om bakfoten, för fastighetsteknikernas löneutveckling har varit ganska bra de sista åren, säger Emil Bood. 

Han konstaterar att det också är för få gymnasieskolor som erbjuder just fastighetsinriktningen.

– Det trycker vi på hos både Skolverket och kommunerna.  

Rekryteringsbehov från 2023 och fem år framåt

Fastighetstekniker: 2 997

Fastighetsskötare: 2 537

Fastighetsvärd: 1 202

Övriga: (exempelvis yrken som fastighetsingenjör, fastighetsförvaltare, byggprojektledare och fastighetsekono): 3784

Fotnot: 321 av 1 210 respondenter deltog i undersökningen, det innebär en svarsfrekvens 27 procent.

Källa: Fastighetsbranschens utbildningsnämnd