Nu har jag definitivt fått nog av Samhall. Lägg ner Samhall i Linköping, de uppfyller inte kraven när det gäller att behandla anställda rätt.

Vad ska man göra när man blir förolämpad av sin chef och teamledaren?

Dålig planering och ingen medkänsla

Cheferna har ingen framförhållning, kan inte planera och har ingen medkänsla. De struntar också i att meddela oss anställda när det händer viktiga saker på jobbet.

Cheferna har ingen framförhållning, kan inte planera och har ingen medkänsla.

Jag har jobbat på Samhall i snart fyra år och är besviken. Cheferna lyssnar inte, de tänker bara på pengar.

Exempelvis är jag på ett arbetsställe och har arbetsuppgifter att göra, men så lägger cheferna till grejer utan att meddela, och förväntar sig att det finns material. De skiter i allt. 

Tänk på de anställda istället för på pengar

Så jag säger: Lägg ner Samhall i Linköping eller byt ut alla chefer, de är på fel plats.

Jag vet inte vad det är som händer med Samhall, men det enda de tänker på är pengar. Jag tycker de ska tänka på sina anställda istället och fråga hur vi mår.

Jag mår dåligt av att vara på Samhall.