Den så kallade trygghetspensionen infördes den 1 september 2022. De nya reglerna innebär att det ska bli lättare för äldre personer att få sjukersättning.

För att få sjukersättning så prövas först din arbetsförmåga mot arbeten på hela arbetsmarknaden.

Men trygghetspensionen innebär att personer över 60 år och 11 månader får mildare regler. Deras arbetsförmåga prövas enbart mot de jobb de haft de senaste 15 åren. 

Samhallanställda omfattas inte av trygghetspension

Men när de nya reglerna för trygghetspension infördes glömdes Samhallanställda bort, visar en granskning från Arbetet.

För Arbetet berättar den 62-åriga städaren Benny Kokkonen att han har nedsatt arbetsförmåga och är sjukskriven på en fjärdedel av arbetstiden. 

Eftersom man inte kan vara sjukskriven hur länge som helst sökte Benny Kokkonen nyligen en fjärdedels sjukersättning, men fick nej från Försäkringskassan. 

Anledningen till att Benny Kokkonen nekades trygghetspension är att det uppstått en lucka i lagen. För att omfattas av trygghetspensionen måste personen nämligen ha haft ett ”normalt förekommande arbete” de senaste 15 åren. Men Samhalljobb räknas inte som ett sådant.

Om Benny Kokkonen hade haft något annat jobb under de senaste 15 åren hade han kunnat få trygghetspension, men eftersom han enbart arbetat på Samhall så räknas han bort.

Kan drabba tusentals på Samhall

På Samhall är nästan sex av tio av anställda, fler än 11 000 personer, över 50 år, enligt företagets senaste årsredovisning.

Alltså kan det röra sig om tusentals Samhallanställda som skulle kunna ha fått nytta av trygghetspensionen, om politikerna hade utformat reglerna så att de gällt även för anställda på Samhall.

Sabina Rasiwala är HR- och kommunikationsdirektör på Samhall. Hon säger till Arbetet att Samhalls medarbetare måste ha samma möjlighet att ta del av de mer generösa reglerna som trygghetspensionen innebär.  

Vad är trygghetspension?

Trygghetspensionen är ingen pension utan mildare regler i sjukersättningen. Det är politikerna som i sina utspel sagt trygghetspension. Vissa säger äldreventil eller äldreregler i sjuk­ersättningen

Reglerna började gälla 1 september 2022. De gör det enklare för dem som inte har långt kvar till ålderspension att få sjukersättning, det som tidigare hette förtidspension.

De nya reglerna innebär att personer över 60 år och 11 månader får sin arbetsförmåga prövad mot jobb de har eller har haft senaste 15 åren, inte mot hela arbetsmarknaden. Då blir det lättare att få ja på sin ansökan.

Samhallanställda hamnade i pensionsfälla

Det är inte första gången som Samhallanställda glöms bort när staten ändrar reglerna. Fastighetsfolket har tidigare berättat om 64-åriga städaren Iris Christoffersson, som hamnade i kläm när pensionsåldern höjdes. 

I maj 2022 beslutade riksdagen att höja åldern för när man kan få garantipension, bostadstillägg till pensionärer och äldreförsörjningsstöd från 65 till 66 år.

Men Samhallanställda fick inte jobba längre än till 65 år, vilket skulle sätta anställda på Samhall i en svår ekonomisk situation. För att lösa problemet höjdes pensionsåldern på Samhall tillfälligt till 66 år efter förhandlingar mellan Samhall, LO-förbunden och arbetsgivarorganisationen Fremia.