Fastighetsfolket är en liten redaktion och därför vill vi att du både kan skriva korta, snabba nyhetsartiklar och längre reportage. Du behöver ha erfarenhet som reporter på nyhetsredaktion, bred allmänbildning och ett intresse för arbetslivsfrågor.

Tillsammans med övriga redaktioner i LO Mediehus är vi inne i ett starkt digitalt utvecklingsskede och därför värdesätter vi att du har god digital kompetens.

Vi bevakar arbetsmarknaden för städare, fastighetsskötare, fönsterputsare och sanerare. Många av våra läsare har annan språklig bakgrund än svenska och om du kan prata exempelvis arabiska och spanska är det ett plus.

Tjänsten är ett vikariat. Frågor om jobbet samt ansökan med personligt brev, CV och referenser skickas till chefredaktör Ewa-Maria Kriegholm,
ewa-maria.kriegholm@fastighetsfolket.se.

Vi behöver din ansökan så snart som möjligt, dock senast 24/9. Urval och intervjuer görs löpande.

Facklig kontakt är Stephen Lindholm på 08 – 725 52 59 eller stephen.lindholm@ka.se.

 

 

Om LO Mediehus

LO Mediehus samlar utgivning av de fackliga medlemstidningarna Fastighetsfolket, Kommunalarbetaren, Sekotidningen och Handelsnytt samt tidningen Arbetet till förtroendevalda och beslutsfattare.

Mediehuset har drygt 40 anställda där titlarna arbetar självständigt och chefredaktören på respektive tidning är ansvarig utgivare. Mediehusets fem redaktioner har sina lokaler på Klara norra kyrkogata i Stockholm.

All rekrytering inom LO Mediehus ska ta hänsyn till jämställdhet och mångfald. Till exempel genom att aktivt försöka rekrytera underrepresenterade grupper utifrån kön, etnicitet eller funktionsvariation.