AdSales Group AB
Kontaktperson: Joel Pehrsson
Tel: 08 400 28 652 / 073 590 25 32
E-post: joel@adsales.se
Webb: www.adsales.se

Med en annons i Fastighetsfolket når du beslutspåverkare, inköpsansvariga och användare inom städning, sanering och fastighetsskötsel i hela landet i en direkt och unik kommunikation.

  • Medlemmarna i förbundet finns på en rad positioner. De jobbar som fastighetsskötare, fastighetstekniker, bovärdar, städare, fönsterputsare eller sanerare. En del av dessa är teamledare.
  • Bland yrkena finns även elektriker, rörläggare och vvs-arbetare representerade.
  • Medlemmarna finns vid privata, allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag. De arbetar också på entreprenadföretag, på idrottsanläggningar och i egen regi.

Fastighetsfolket är Fastighetsanställdas Förbunds tidning.

Tidningen har en TS-upplaga på 29 800 exemplar och utkommer 10 gånger per år. Tidningen är momsbefriad.

Utgivningsplan 2021
Nummer 1: 27 januari.
Nummer 2: 3 mars.
Nummer 3: 31 mars.
Nummer 4: 28 april.
Nummer 5: 26 maj.
Nummer 6: 1 juli.
Nummer 7: 1 september.
Nummer 8: 29 september.
Nummer 9: 27 oktober.
Nummer 10: 1 december.

http://adsales.se/produkter-mall-ny/kommunalarbetaren/fastighetsfolket/fastighetsfolket/