AdSales Group AB
Kontaktperson: Joel Pehrsson
Tel: 08 400 28 652 / 073 590 25 32
E-post: joel@adsales.se
Webb: www.adsales.se

Med en annons i Fastighetsfolket når du beslutspåverkare, inköpsansvariga och användare inom städning, sanering och fastighetsskötsel i hela landet i en direkt och unik kommunikation.

  • Medlemmarna i förbundet finns på en rad positioner. De jobbar som fastighetsskötare, fastighetstekniker, bovärdar, städare, fönsterputsare eller sanerare. En del av dessa är teamledare.
  • Bland yrkena finns även elektriker, rörläggare och vvs-arbetare representerade.
  • Medlemmarna finns vid privata, allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag. De arbetar också på entreprenadföretag, på idrottsanläggningar och i egen regi.

Fastighetsfolket är Fastighetsanställdas Förbunds tidning.

Tidningen har en TS-upplaga på 28 400 exemplar och utkommer 8 gånger per år.

Utgivningsplan 2023
Nummer 1: 2 februari.
Nummer 2: 16 mars.
Nummer 3: 11 maj.
Nummer 4: 29 juni.
Nummer 5: 7 september.
Nummer 6: 5 oktober.
Nummer 7: 9 november.
Nummer 8: 14 december.