AdSales Group AB
Kontaktperson: Daniel Tahko
Tel: 072-322 73 18
E-post: daniel@adsales.se
Webb: www.adsales.se

Med en annons i Fastighetsfolket når du beslutspåverkare, inköpsansvariga och användare inom städning och fastighetsskötsel i hela landet i en direkt och unik kommunikation.

  • 64 procent av läsarna påverkar på något sätt inköpen på arbetsplatsen, 79 procent av läsarna tar del av annonserna i Fastighetsfolket.
  • Medlemmarna i förbundet finns på en rad positioner. De jobbar som fastighetsskötare, bovärdar, städare, fönsterputsare eller sanerare, en del av dessa är teamledare.
  • Bland yrkena finns även elektriker, rörläggare och vvs-arbetare representerade.
  • Fastighetsskötarna finns vid privata, allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag. Städare och även fastighetsskötare finns vid entreprenadföretag och i egen regi.

Fastighetsfolket är Fastighetsanställdas Förbunds tidning.

Tidningen har en TS-upplaga på 30 200 exemplar och utkommer 10 gånger per år. Tidningen är momsbefriad.

Utgivningsplan 2019
Nummer 1 23 januari. Annonsstopp 2 januari.
Nummer 2 27 februari. Annonsstopp 6 februari.
Nummer 3 3 april. Annonsstopp 2 mars.
Nummer 4 8 maj. Annonsstopp 9 april.
Nummer 5 5 juni. Annonsstopp 14 maj.
Nummer 6 3 juli. Annonsstopp 12 juni.
Nummer 7 28 augusti. Annonsstopp 7 augusti.
Nummer 8 2 oktober. Annonsstopp 11 september.
Nummer 9 6 november. Annonsstopp 16 oktober.
Nummer 10 11 december. Annonsstopp 20 november.

http://adsales.se/produkter-mall-ny/kommunalarbetaren/fastighetsfolket/fastighetsfolket/