Tel: 08-786 03 34
E-post: annons@da-media.se
Webb: da-media.se
Agneta Kempe Erneberg, annonschef
Maria Larsson
Mikael Stefansson
Carina Jansheden

Med en annons i Fastighetsfolket når du beslutspåverkare, inköpsansvariga och användare inom städning och fastighetsskötsel i hela landet i en direkt och unik kommunikation.

  • 64 procent av läsarna påverkar på något sätt inköpen på arbetsplatsen, 79 procent av läsarna tar del av annonserna i Fastighetsfolket.
  • Medlemmarna i förbundet finns på en rad positioner. De jobbar som fastighetsskötare, bovärdar, städare, fönsterputsare eller sanerare, en del av dessa är teamledare.
  • Bland yrkena finns även elektriker, rörläggare och vvs-arbetare representerade.
  • Fastighetsskötarna finns vid privata, allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag. Städare och även fastighetsskötare finns vid entreprenadföretag och i egen regi.

Fastighetsfolket är Fastighetsanställdas Förbunds tidning.

Tidningen har en TS-upplaga på 30 300 exemplar och utkommer 10 gånger per år. Tidningen är momsbefriad.

Här hittar du de tekniska specifikationerna för alla våra digitala annonsformat.