Annonsbolag för LO Mediehus från 1 januari 2024:  

Rabalder Media
kontakt@rabaldermedia.se
010-188 09 09

Läs mer om att annonsera i Fastighetsfolket här.

Med en annons i Fastighetsfolket når du beslutspåverkare, inköpsansvariga och användare inom städning, sanering och fastighetsskötsel i hela landet i en direkt och unik kommunikation.

  • Medlemmarna i förbundet finns på en rad positioner. De jobbar som fastighetsskötare, fastighetstekniker, bovärdar, städare, fönsterputsare eller sanerare. En del av dessa är teamledare.
  • Bland yrkena finns även elektriker, rörläggare och vvs-arbetare representerade.
  • Medlemmarna finns vid privata, allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag. De arbetar också på entreprenadföretag, på idrottsanläggningar och i egen regi.

Fastighetsfolket är Fastighetsanställdas Förbunds tidning.

Tidningen har en TS-upplaga på 27 500 exemplar och utkommer 7 gånger per år.

Utgivningsplan 2024
Nummer 1: 1 februari.
Nummer 2: 14 mars.
Nummer 3: 3 maj.
Nummer 4: 28 juni.
Nummer 5: 3 oktober.
Nummer 6: 7 november.
Nummer 7: 12 december.