Ewa-Maria Kriegholm
Chefredaktör, ansvarig utgivare och debattredaktör
Tel: 08-725 52 30
ewa-maria.kriegholm@fastighetsfolket.se

Sofia Lindroth
Reporter
Tel: 08-725 52 31
sofia.lindroth@fastighetsfolket.se

Simón Bustamante
Reporter
Tel: 08-725 52 32
simon.bustamante@fastighetsfolket.se

Jesper Björnstedt
Webbredaktör
Telefon 08-725 52 92
jesper.bjornstedt@lomediehus.se

Minna Pyykölä
Reporter, tjänstledig

E-post till redaktionen: redaktionen@fastighetsfolket.se