Ewa-Maria Kriegholm
Chefredaktör, ansvarig utgivare och debattredaktör
Tel: 08-725 52 30
ewa-maria.kriegholm@fastighetsfolket.se

Lena Blomquist
Reporter
Tel: 08-725 52 31
lena.blomquist@fastighetsfolket.se

Anton Kasurinen
Reporter
Tel: 08-725 52 32
anton.kasurinen@fastighetsfolket.se

Jesper Björnstedt
Digitalredaktör
Telefon 08-725 52 92
jesper.bjornstedt@lomediehus.se

E-post till redaktionen: redaktionen@fastighetsfolket.se

Fastighetsfolket är Fastighetsanställdas Förbunds medlemstidning och kommer ut med tio nummer per år.

Vill du ha en prenumeration?

En prenumeration kostar 200 kronor per år för den som inte är medlem. Vill du börja prenumerera, ta kontakt med:

Ewa-Maria Kriegholm
Tel: 08-723 52 30
ewa-maria.kriegholm@fastighetsfolket.se
Postadress: Box 392, 101 27 Stockholm

En tidning med lång historia

Fastighetsanställdas Förbund bildades 1 juli 1936, men tidningen kom ut med sitt första nummer ”Fyr och flamma” till julen 1932. Ett knappt halvår senare kom Fastighetsarbetaren ut med sitt första nummer. Det var Stockholms Fastighetspersonals Fackförening som startade tidningen. Efter en pristävlan döptes tidningen 1966 till Fastighetsfolket.

Tidningen är en del av LO Mediehus. Där ingår också tidningarna Arbetet, Sekotidningen, Handelsnytt, Elektrikern, Målarnas tidning och Kommunalarbetaren.

Mer information och kontaktuppgifter till Fastighets.