Ewa-Maria Kriegholm
Chefredaktör, ansvarig utgivare och debattredaktör
Tel: 08-725 52 30
ewa-maria.kriegholm@fastighetsfolket.se

Matilda Träff
Reporter
Tel: 08-725 52 31
matilda.traff@fastighetsfolket.se

Niklas Arevik
Reporter
Tel: 08-725 52 32
niklas.arevik@fastighetsfolket.se

Jesper Björnstedt
Webbredaktör
Telefon 08-725 52 92
jesper.bjornstedt@lomediehus.se

Sofia Lindroth
Reporter, tjänstledig

Minna Pyykölä
Reporter, tjänstledig

E-post till redaktionen: redaktionen@fastighetsfolket.se

Fastighetsfolket ingår i LO Mediehus