Charlotte Steen
Chefredaktör och ansvarig utgivare
08-725 52 30, 076-142 19 67
charlotte.steen@lomediehus.se

Kajsa Klepke
Reporter och debattredaktör
Tel: 08-725 52 31, 070-301 21 08
kajsa.klepke@fastighetsfolket.se

Anton Kasurinen
Reporter

Tel: 08-725 52 32, 070-319 11 92

anton.kasurinen@fastighetsfolket.se

Lena Gunnars
Reporter
Tel: 070-232 80 39
lena.gunnars@lomediehus.se

Malin Beeck
Reporter
malin.beeck@fastighetsfolket.se

Jesper Björnstedt
Digitalredaktör
Telefon 08-725 52 92
jesper.bjornstedt@lomediehus.se

E-post till redaktionen: redaktionen@fastighetsfolket.se

Vill du tipsa oss?
Läs mer här

Fastighetsfolket är Fastighetsanställdas Förbunds medlemstidning och kommer ut med åtta nummer per år.

Vill du ha en prenumeration?

En prenumeration kostar 200 kronor per år för den som inte är medlem. Vill du börja prenumerera, ta kontakt med:

Charlotte Steen
Tel: 08-723 52 30
charlotte.steen@fastighetsfolket.se
Postadress: Box 392, 101 27 Stockholm

En tidning med lång historia

Fastighetsanställdas Förbund bildades 1 juli 1936, men tidningen kom ut med sitt första nummer ”Fyr och flamma” till julen 1932. Ett knappt halvår senare kom Fastighetsarbetaren ut med sitt första nummer. Det var Stockholms Fastighetspersonals Fackförening som startade tidningen. Efter en pristävlan döptes tidningen 1966 till Fastighetsfolket.

Sedan 2015 är Fastighetsfolket en del av LO Mediehus där även tidningarna ArbetetTidningen Elektrikern, Kommunalarbetaren, HandelsnyttMålarnas facktidningMål och Medel och Sekotidningen ingår. Även opinionssajten Nya Mitten ingår i LO Mediehus.

Mer information och kontaktuppgifter till Fastighets.