Från och med nummer 8.12 finns Fastighetsfolket inläst som taltidning.

Har du svårigheter att läsa papperstidningen så kan kanske det här vara något för dig. Eller du kanske känner någon som har svårt att läsa. Det kan bero på synskada, dyslexi eller annat läshandikapp. Servicen är kostnadsfri. Den som är intresserad hör av sig till ROX-reportage AB direkt 031-96 02 61 eller info@rox-reportage.se

taltidning