Fastighetsfolket är Fastighetsanställdas Förbunds medlemstidning.

Fastighetsanställdas Förbund bildades 1 juli 1936, men tidningen kom ut med sitt första nummer ”Fyr och flamma” till julen 1932. Ett knappt halvår senare kom Fastighetsarbetaren ut med sitt första nummer. Det var Stockholms Fastighetspersonals Fackförening som startade tidningen. Efter en pristävlan döptes tidningen 1966 till Fastighetsfolket.

Fastighetsfolket utkommer med 10 nummer per år. Tidningen är en del av LO Mediehus.

Mer information och kontaktuppgifter till Fastighets.