Prenumerationen kostar 200 kronor / helår. Fastighetsfolket kommer ut med 10 nummer per år. Vill du börja prenumerera, ta kontakt med:

Ewa-Maria Kriegholm
Tel: 08-723 52 30
ewa-maria.kriegholm@fastighetsfolket.se
Postadress: Box 392, 101 27 Stockholm