Under en följd av år har Fastighets tappat medlemmar. 2012 verkar inte bli något undantag, fram till 1 augusti har 473 medlemmar lämnat förbundet.

Trots stora agitationsinsatser så lyser de röda siffrorna för Fastighets vad gäller medlemsantalet.

– Många ute i organisationen jobbar bra men trots det så sjunker medlemsantalet. Enda sättet att vända trenden är om det förs fler diskussioner ute på arbetsplatserna. Att de som är med i facket frågar sina kamrater om de är med i förbundet och att de förklarar meningen med föreningen och vad vi som facklig organisation kan åstadkomma på arbetsplatsen, säger Jarmo Kusmin, ombudsman på förbundskontoret och ansvarig för organisation och agitation.

Det finns några positiva ”uppstickare” i förbundet, däribland avdelningarna i  Skaraborg som under förra året och även detta år har kunnat redovisa plussiffror. Region Väst har sammantaget jobbat bra med agitationsfrågorna och idag har den västra regionen flest medlemmar i förbundet.