Vad är ett arbetstillstånd?

SVAR: Den som kommer från ett land utanför EU och vill arbeta i Sverige måste ansöka om ett arbetstillstånd. Det vanliga är att det söks när man är kvar i hemlandet – men den som fått avslag på exempelvis asylansökan kan växla spår och ansöka om ett arbetstillstånd i stället. 

Måste jag ha ett arbetstillstånd för att arbeta i Sverige om jag inte är svensk medborgare?

SVAR: Ja och nej. Ja, om du kommer till Sverige från ett land utanför EU för att arbeta måste du ha ett arbetstillstånd. Men en del har rätt att arbeta i Sverige utan arbetstillstånd. 

Exempelvis har den som har uppehållsrätt i landet av asylskäl också rätt arbeta, de omfattas inte av försörjningskravet. Det gör inte heller EU-medborgare som har rätt att arbeta i landet enligt den fria rörligheten i EU. 

När börjar det höjda försörjningskravet i arbetstillståndet att gälla?

SVAR: Har du ansökt om ett nytt arbetstillstånd eller om en förlängning och inte fått beslut från Migrationsverket innan den 1 november? Då måste lönen du söker med vara högre än försörjningskravet.

Hur högt är försörjningskravet i arbetstillståndet?

SVAR: Försörjningskravet, som också kallas god försörjningsnivå, är 80 procent av svensk medianlön och ändras varje gång SCB (Statistiska centralbyrån) höjer medianlönen. När det här skrivs är försörjningskravet 27 360 kronor.

Vad händer om min lön inte når upp till försörjningskravet i arbetstillståndet?

SVAR: Migrationsverket avslår din ansökan. Då har du inte rätt att arbeta och stanna i Sverige. Beslutet kan överklagas.

Vad händer om jag får avslag på min ansökan om arbetstillstånd?

SVAR: Du har inte rätt att vara kvar i Sverige på grund av arbetstillståndet. Om du inte har ett annat skäl att stanna så måste du återvända till ditt hemland eller flytta till något annat land där du har tillstånd att vara. 

Du kan också överklaga avslaget inom tre veckor efter avslaget. Då får du stanna i Sverige tills du fått ett svar på den.

Får jag räkna in min ob-ersättning i lönen jag uppger när jag ansöker om arbetstillstånd?

SVAR: Ja och nej. För att den ska kunna räknas in måste den vara förutsägbar. Det betyder att din ob-ersättning ska vara ungefär den samma varje månad. 

Exempelvis om du arbetar på ett äldreboende och har ett schema där du arbetar lika mycket helg, kväll eller natt varje månad och får ungefär samma ob-tillägg i månadslön. 

Du kan troligen räkna med din ob för att nå upp till försörjningskravet om du tjänar 26 000 kronor i grundlön och varje månad har runt 3 000 kronor i ob-tillägg. Det ger en lön på 29 000 kronor i månaden som då är över försörjningskravet. 

För att säkert veta om den får räknas måste Migrationsverket göra en enskild bedömning av just ditt fall. 

Kan jag ändra lönen i min ansökan om arbetstillstånd trots att jag redan lämnat in den?

SVAR: Ja, du kan skicka in en komplettering med en ny lön efteråt. Du kan också komplettera med att berätta vad du har för ob-ersättning.

Om jag skriver en högre lön i min ansökan om arbetstillstånd än den jag verkligen har, vad händer då?

SVAR: Om det framkommer när du fått ditt tillstånd beviljat så kan arbetstillståndet avbrytas. Då har du inte rätt att stanna i Sverige. 

Kan jag överklaga ett beslut jag fått på ett arbetstillstånd?

SVAR: Ja, det kan du. Om du redan har ett arbetstillstånd och ansökt om att förlänga det så kan du överklaga. 

Men ansöker du däremot om ett arbetstillstånd för första gången är det lättare att bara skicka in en ny ansökan. Du har rätt att stanna i Sverige under den tid som överklagan utreds.

Måste jag ha minst 27 360 kronor i lön för att få mitt arbetstillstånd beviljat?

SVAR: Ja, om du har sökt den 20 juni 2023 eller senare. Eftersom försörjningskravet är 80 procent av den så påverkas det av den officiella medianlönen i Sverige. 

Sökte du innan den 20 juni var medianlönen lägre och det räcker med 26 560 kronor i lön.

När höjs medianlönen som arbetstillståndets försörjningskrav beräknas på?

SVAR: Det är SCB (Statistiska centralbyrån) som tar fram den svenska medianlönen varje år. Den höjs årligen kring midsommar och beräknas på lönerna i Sverige föregående år. 2023 års medianlön räknas fram utifrån lönerna 2022.

Jag har uppehållstillstånd av asylskäl och rätt att arbeta i Sverige på grund av det, gäller det höjda försörjningskravet i arbetstillståndet mig?

SVAR: Nej, det gäller inte dig. Det finns flera spår för att få uppehållstillstånd hos Migrationsverket: bland ett annat skyddsspår och ett arbetsspår. 

Den som är i landet av skyddsskäl omfattas inte av försörjningskravet och behöver inte tjäna 27 360 kronor i månaden. Det måste däremot den som ”växlar spår” – alltså den som inte fått asyl och i stället ansöker om arbetstillstånd.

Jag har varit i Sverige med arbetstillstånd i över 48 månader och ska söka permanent uppehållstillstånd. Gäller det höjda försörjningskravet mig?

SVAR: Nej, då måste du i stället uppfylla kraven för permanent uppehållstillstånd. Du ska bland annat ha bott en viss tid i Sverige, kunna försörja dig själv, och leva ett skötsamt liv (Ta kontakt med Migrationsverket för att veta mer om det). Klarar du de kraven så gäller andra lönevillkor som är lägre.

Klarar du inte alla krav så prövas du för tillfälligt uppehållstillstånd för arbetstillstånd och då måste du tjäna tillräckligt för att nå försörjningskravet.

Vi är flera som arbetar i min familj. Kan vi räkna samman inkomsterna i vårt hushåll när jag ansöker om arbetstillstånd för att nå upp till försörjningskravet? 

SVAR: Nej, ansökan om arbetstillstånd gäller per person.

Jag har ett arbetstillstånd och ska ansöka om att få det förlängt. I dag har jag en lön som är lägre än försörjningskravet, men jag kommer att få en höjd lön som jag anger i min ansökan. Räcker det?

SVAR: Ja, det arbetstillstånd du har gäller tills det går ut. Det är i det nya arbetstillståndet du måste ha en lön som når upp till försörjningskravet eller tjäna mer än det.

Om lönen för det arbete jag söker arbetstillstånd för inte når upp till försörjningskravet, kan jag ansöka och tillstånd för fler arbeten då och lägga till lön för dem?

SVAR: Nej, du kan inte lägga samman lönen från flera arbetsgivare för att nå upp till försörjningskravet. Du kan bara ha en arbetsgivare på ett arbetstillstånd.

Kan jag byta till ett arbete som ger högre lön för att nå upp till försörjningskravet?

SVAR: Ja, men bara i vissa fall. Under de första två åren gäller arbetstillståndet hos den arbetsgivare och det yrke som står i beslutet. 

Om du däremot har haft arbetstillståndet i 24 månader och fått det förlängt kan du byta arbetsgivare utan att lämna in en ny ansökan så länge du arbetar inom samma yrke. 

Om du får ett arbete hos en annan arbetsgivare innan du fått förlängning eller i ett annat yrke, måste du söka ett nytt arbetstillstånd.

Hur många har arbetstillstånd i Sverige och hur många av dem har lägre lön än arbetstillståndets försörjningskrav?

SVAR: I dag finns det 63 477 aktiva arbetstillstånd i Sverige och av dem är det 14 991 som har en lön under 27 360 kronor i månaden. 

Däremot är det osäkert om alla personer som fått ett arbetstillstånd befinner sig i landet eftersom många ansöker från sitt hemland och alla inte kommer till Sverige sedan. En person med arbetstillstånd kan också lämna landet utan att det registreras.

Källa: Migrationsverket. Svaren är faktagranskade av presskommunikatör Robert Haecks.

Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren, som tillsammans med Fastighetsfolket och sju andra titlar ingår i LO Mediehus.