Vem äger och ansvarar för skyddsrummen?

Det är fastighetsägaren som både äger och ansvarar för att underhålla skyddsrummen. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en bostadsrättsförening.

Hur snabbt ska skyddsrummet kunna tas i bruk?

Om det behöver användas i krig eller om regeringen har meddelat höjd beredskap, ska det kunna ställas i ordning inom två dygn. Byggnadens ägare eller nyttjanderättshavare ska se till så att det går att komma in i skyddsrummet.

Vad måste finnas i varje skyddsrum – finns det toaletter?

Fastighetsägaren ansvarar för att all utrustning finns, att det fungerar och att skyddsrummet öppnas vid höjd beredskap. Varje skyddsrum ska ha ett förråd med utrustning, verktyg och instruktioner. Då kan fastighetsägaren tillsammans med de skyddssökande säkerställa så att sådant som vattenkärl och toalettkärl/provisoriska toaletter kommer på plats.

Hur många skyddsrum finns det i Sverige?

I Sverige finns runt 64 000 skyddsrum. I dem ska sju miljoner människor rymmas. Skyddsrummen finns i till exempel bostadshus och industrifastigheter. Skyddsrummen är inte bara till för de boende i varje hus, utan alla ska ta sig till närmsta skyddsrum. Man är alltså inte listad i ett visst skyddsrum.

Får de användas till andra saker?

Ja. I fredstider får man använda lokalen till andra saker, som att ha cykelförråd eller andra förråd där. Dock måste de vara sådana att man snabbt kan ta bort dem om man skulle behöva ta skyddsrummet i bruk.

Vilket ansvar har en bostadsrättsförening för skyddsrum?

Bostadsrättsföreningar har ansvar för underhållet. Om det inte sköts finns risk att bostadsrättsföreningen får viten att betala. MSB kontrollerar skyddsrum regelbundet. Bostadsrättsföreningen ska bland annat märka fastigheten med en skyddsrumsskylt. Skyddsrumsdörrar ska med jämna mellanrum behandlas. Föreningen ska även se till så att golvbrunnens anordningsmekanism för avstängning fungerar, skriver MSB.

Var finns skyddsrum nära mig – hur hittar jag dit?

Var ligger närmaste skyddsrum? Det hittar du här på MSB:s skyddsrumskarta. Eller leta efter skyddsrumsskylten som har en orange fyrkant med blå triangel och texten skyddsrum. Du ska gå till det som är närmast. Vem som helst kan söka skydd i vilket skyddsrum som helst. Om det inte finns något skyddsrum i närheten kan du söka skydd i ett annat skyddande utrymme, till exempel en källare, tunnel eller tunnelbanestation.

Får man ta med sig husdjur till skyddsrum?

Nej. Skyddsrummen är till för människor. Det kan det finnas människor som är allergiska mot djuren. Man ska inte vara i skyddsrum i mer än några dagar, så om du har mat och vatten hemma kan ditt djur klara sig själv tills du är tillbaka.

Bra saker att ta med till skyddsrummet

 • Vatten i flaska eller dunk
 • Mat som tål rumstemperatur
 • Hygienartiklar
 • Toalettpapper
 • Mediciner
 • Första hjälpen-utrustning
 • Varma kläder
 • Värdehandlingar (id-kort/körkort, kontanter, kontokort)
 • Nycklar
 • Mobiltelefon + laddare eller powerbank
 • Ficklampa

Källa: MSB