Det ska inte kunna hända, men så plötsligt dras ett finger in i klippaggregatet. Foten hamnar i kläm. Åkgräsklipparen välter över föraren. Det finns flera faror förknippade med gräsklippning, men med rätt utrustning och kunskap går olyckorna att förebygga.

–Det gäller att veta vilka risker som finns och att ta dem på allvar, säger Bo Gustafsson som är regionalt skyddsombud och fastighetsskötare på Varbergs Bostad. 

8 saker du behöver ha koll på med gräsklippare

 • Kör aldrig åkgräsklippare  i branta slänter
 • Koppla inte ur dödmansgreppet
 • Koppla ur tändstiftet vid reparation
 • Finns det lösa stenar eller andra föremål där det ska klippas? Ta bort dem innan klippningen startar för att de inte ska fastna i maskinen eller fara iväg och träffa någon person eller föremål.
 • Undvik att klippa när det är många personer i närheten för att undvika att personer blir träffade av lösa föremål.
 • Använd alltid skyddsskor och hörselskydd.
 • När du kör åkgräsklipparen på bilväg mellan områden, använd skyddsbåge och bälte. 
 • När skyddsbågen är nedfälld ska du inte använda bälte för att lätt kunna ta dig ur maskinen om den tippar.
Emelie Lind kör åkgräsklippare.
Bältet ska vara på när skyddsbågen är uppfälld.

På Varbergs bostad finns tydliga rutiner för hur nyanställda får koll på maskinparken. Alla får ta förarbevis på varje specifik maskin, vare sig det är elbil, åkgräsklippare, jordfräs eller något annat. Nu är det gräsklippartider och nya säsongsanställda på plats.

Bo Gustafsson och Emeli Lind, fastighetsskötare på Varbergs Bostad, Tvååker.

–Då får de muntlig information om maskinerna. Alla ska också själva läsa instruktionsboken och sen går en erfaren kollega igenom områdena med de nya och pekar ut om det till exempel finns en farlig slänt.

Farliga ställen rödmarkeras

Bostadsbolaget har en karta över varje område och riskfyllda platser är rödmarkerade. Branta slänter är en sådan risk, om lutningen är över 10-15 grader kan klipparen välta.

–Framför allt är det lätt hänt att maskinen slirar när det är lite blött i gräset. 

Rutiner för säkerhetsgenomgång:

 • Alla ska få muntlig information om hur maskinerna ska skötas.
 • Alla ska läsa instruktionsboken.
 • Till sist följer en genomgång med erfaren personal

Metoden som inte är säker

En del säger att det är säkrare att köra uppåt och nedåt i backarna, istället för på tvären, men inte heller det är riskfritt menar Bo Gustafsson.

–Det räcker med att det dyker upp en sten eller flaska som du intuitivt försöker väja undan och så blir vridningen på ratten så kraftig så att maskinen välter.  

På marknaden finns åkgräsklippare som uppges klara upp till 20 graders lutning. Men Bo Gustafsson anser att det alltid beror på omständigheterna, som om det har regnat och blivit halt till exempel.

–Känner du dig det minsta osäker så ska du inte köra där det lutar.

Den enkla vägen kan vara farlig

Att chansa eller att fuska med säkerheten är, tillsammans med bristande kunskap, en av de vanligare olycksorsakerna. Att mixtra med dödmansgreppet är ett exempel på det. 

det finns de som är lite fiffiga och kopplar ur dödmansgreppet med ett spännband

Normalt gör en säkerhetsbrytare att maskinen stannar automatiskt om föraren ramlar av eller tappar taget om maskinen. Även om du bara ska flytta en sten eller liknande i farten är det nödvändigt att klippbordet stannar så snart du kliver av eller släpper maskinen.

–Men det finns de som är lite fiffiga och kopplar ur dödmansgreppet med ett spännband, eller lite tejp. Det kan vara direkt farligt om maskinen fortsätter köra, säger Bo Gustafsson.

”Dödmansgreppet” har en viktig funktion och ska inte kopplas ur.

En annan viktig säkerhetsåtgärd är att ta ur tändstiftet innan du justerar gräsklipparens knivar, så att inte maskinen riskera att gå igång under reparationen. 

Det är snarare så att risken ökar ju säkrare du blir

Ta bort tändstiftshatten om du ska kontrollera knivarnas skick.

Bo Gustafsson betonar att det inte bara är ny personal som riskerar att underskatta riskerna.

–Nej, absolut inte. Det är snarare så att risken ökar ju säkrare du blir. Jag försöker alltid pränta in att vi inte jobbar på ackord, man tjänar inte på att ta de där genvägarna och tumma på säkerheten.  

På Varbergs Bostad påminner man därför om säkerheten inför varje säsong och går igenom rutinerna på ett APT, även med den rutinerade personalen.

Läs instruktionsboken. Använd bälte. Kör inte i mer än 10 graders lutning.

Vad är då alternativet till att exempelvis köra gräsklippare på branta ytor?

–Det går ju att klippa med robotklippare istället. Det är dyrare men kanonbra. Det går ju också att anlägga något helt annat än gräsmatta, marktäckandet växter eller sten till exempel, säger Bo Gustafsson.

Tänk ergonomiskt

Att klippa slänter med trimmer är ett alternativ, men det är inget som Bo Gustafsson förordar.

–Att gå snett i flera timmar, eller en hel dag, med en trimmer är inte ergonomiskt, så det är inte heller bra.