Hur gammal behöver man vara för att få börja jobba i Sverige?

Enligt arbetsmiljölagen måste man ha fyllt 13 år för att få jobba i Sverige. Unga från 13 års ålder och fram tills att man har gått ut grundskolan (det år man fyller 16) kategoriseras i arbetsmiljölagen som ”äldre barn”. För dem gäller särskilda bestämmelser (se nedan). 

Från 16 års ålder och fram tills att man fyller 18 år kategoriseras man som ”ungdom”. Då är fler arbetsmoment tillåtna.

Kan man jobba även innan man fyllt 13 år?

Ja, men mycket begränsat. Det finns undantag i arbetsmiljölagen som gör att även den som har fyllt 12 år kan få jobba.

Antingen med begränsade jobb, som att exempelvis sälja majblommor, eller med uppdrag som har med barnets hobby att göra. 

För den 12-åring som har familj med egen verksamhet utan andra anställda är det också okej att jobba. 

Vad är viktigt att tänka på när man anställer minderåriga?

Det är viktigt att såväl skyddsombud som alla kollegor vet att och när de ska jobba tillsammans med en minderårig. 

Lista sedan tydligt de arbetsuppgifter som den unga ska göra. Detta ska göras i samverkan mellan skyddsombud och arbetsgivare.

Kolla så att det är okej att utföra detta arbete i aktuell ålder (se checklista nedan), undersök vilka risker som kan uppstå när en uppgift utförs, bedöm om personen i fråga är mogen för uppgiften, bedöm hur allvarliga riskerna kan vara, vidta åtgärder och följ upp. 

Vad får ”äldre barn” (13-till 15-åringar) jobba med?

I denna ålder får man inte ha något arbete alls som kräver stort ansvarstagande eller är fysiskt/ psykiskt påfrestande. 

Arbetsgivaren måste även både informera och få godkännande från vårdnadshavare att det är okej att barnet tar jobbet. Man behöver också försäkra sig om att den minderåriga inte har andra jobb samtidigt.

I denna ålder får barnet heller aldrig jobba mer än 7 timmar per dag och måste ha minst 14 timmars sammanhängande dygnsvila.

Barnet får heller inte jobba tidigare än klockan 6 på morgonen och måste alltid sluta senast klockan 20 på kvällen.

Vad gäller för gruppen ”ungdomar” (16-18 år)?

Då får man ha så kallade ”normalt ofarliga arbeten”.  Inom fastighetsbranschen innebär det exempelvis att den som fyllt 16 år till skillnad från yngre kollegor kan få klippa gräset med både en handdriven gräsklippare och en åkgräsklippare.

Den som har fyllt 16 år får också använda lövblås, vilket är förbjudet dessförinnan (se checklistan här nedan).

Från 16 års ålder får man dessutom jobba 8 timmar om dagen och det krävs inget godkännande från vårdnadshavarna inför anställningen.

Vilka arbetsuppgifter får barn och unga inte göra?

Fastighetsbranschens Utvecklings- och Arbetsmiljökommitté (FUA) har nyligen satt ihop en anpassad checklista för sommarjobb inom fastighetsbranschen. Där listas arbetsuppgifter som är aktuella inom fastighetsbranschen, vilka risker de kan medföra och från vilken ålder de är tillåtet att utföra dem. Här listar vi de som inte är tillåtna för främst den yngre åldersgruppen: