9 av 10 svenskar som dricker flaskvatten är beredda att minska konsumtionen för klimatets skull. Fler kvinnor än män är beredda att ändra sitt konsumtionsmönster. Det framgår av en ny Sifoundersökning som Elmia, Föreningen Vatten, VARIM och Svenskt Vatten har tagit fram inför den pågående VA-mässan i Göteborg.

Den 18 till 20 september är vatten- och avloppsbranschen samlad i Göteborg för att diskutera framtidens utmaningar inom teknik, infrastruktur och organisation.

– Det är glädjande att svenskarna är positiva till att dricka mindre flaskvatten för klimatets skull. Vi har utmärkt kranvatten i hela landet så egentligen finns det väldigt få skäl att köpa förpackat vatten, säger Jakob Hirsmark, produktchef vid Elmia som från och med 2014 kommer att arrangera VA-mässan i Jönköping.

I genomsnitt drack varje svensk 22 liter flaskvatten 2011, vilket är mer än dubbelt så mycket som för 19 år sedan. Enligt beräkningar av SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik i Göteborg, gav vår konsumtion av vatten på flaska 2006 upphov till utsläpp på över 30 000 ton koldioxid, eller ungefär lika mycket som 12 500 vanliga personbilar släpper ut på ett år.

– Som bransch kan vi bli mycket bättre på att informera om den höga kvaliteten på svenskt kranvatten. Klimathotet är en av våra viktigaste framtidsfrågor och alla möjligheter att minska utsläppen måste tillvaratas, säger Gunnar Berg, vice ordförande, Föreningen Vatten.

I Sifoundersökningen svarar 44 procent ”ja, absolut” på frågan om de är beredda att dricka mindre flaskvatten för klimatets skull och 13 procent svarar ”ja, i viss mån”. Endast 8 procent svarar att de inte är beredda att dricka mindre flaskvatten för klimatets skull och 34 procent svarar att de aldrig dricker flaskvatten.

Undersökningen visar även att fler kvinnor än män är beredda att minska sin konsumtion av flaskvatten, 48 procent av kvinnorna och 39 procent av männen svarade ”ja, absolut”. De kategorier som dricker mest flaskvatten är kvinnor i åldern 30-49 år samt män i åldern 15-29 år. Minst flaskvatten dricker män och kvinnor i ålderskategorin 65+.

Vatten- och avloppsledningsnätet i Sverige är dock eftersatt och stora renoveringar kommer att behövas de kommande åren.

– Det är viktigt att vi slår vakt om vårt goda kranvatten. De närmaste åren måste politikerna få upp ögonen för att det både krävs rejäla renoveringar av det gamla vatten- och avloppsledningsnätet och utbyggd säkerhet i våra reningsverk om vi ska kunna garantera en lika hög kvalitet på kranvattnet i framtiden, säger Robert Kingfors, projektledare, VARIM.

Om Sifoundersökningen
Sifoundersökningen genomfördes den 3 till den 6 september 2012. 1 000 personer fick frågan: ”Är du beredd att dricka mindre flaskvatten för klimatets skull eller är du inte det?” Ja, absolut: 44 procent. Ja, i viss mån: 13 procent. Nej, troligen inte: 5 procent. Nej, absolut inte: 3 procent. Dricker aldrig flaskvatten: 34 procent. Tveksam, vet ej: 1 procent.