Det är vanligt med ensamarbete i städbranschen men beredskapen är dålig om någon skulle utsättas för fara eller bli akut sjuk. Överfallslarm och tjänstemobil skulle göra jobbet tryggare, säger Juan Carlos Cerda Riuz, skyddsombud och städare i Skärholmens inomhuscentrum. För en tid sedan blev en av hans kollegor jagad och hotad sedan han upptäckt ett pågående inbrott i en av butikerna.

Klockan är 06.00 när Juan Carlos Cerda Riuz och tre andra städare från Inspira börjar sitt arbete i Skär­holmens inomhuscentrum i södra Stock­holm. Förutom städarna finns några vakter på plats – de finns där men städarna ser dem inte så ofta. Städarna ansvarar för var sin del av den stora anläggningen vilket gör att de heller inte ser eller hör varandra när de arbetar. Först vid lunchen, fyra och en halv timme senare, möts de i städrummet.

En händelse som inträffade en tidig sön­dags­morgon för ett år sedan har gjort städar­na mer medvetna om riskerna med att arbeta ensamma, berättar Juan Carlos.
En av deras dåvarande arbetskamrater blev vittne till ett inbrott vid sjutiden en söndagsmorgon. Han reagerade på att det kom konstiga ljud från en av klädbutikerna och gick dit. Då såg han hur några män höll på att packa ner kläder i plastsäckar.
När inbrottstjuvarna märkte att de var upptäckta och att städaren tagit upp sin telefon för att ringa till vakterna började de jaga honom. De skrek att de skulle döda honom. En av dem hade ett pistolliknande föremål.
Städaren hade just fått kontakt med vaktstyrkan via sin privata mobiltelefon.
– Jag blev väldigt rädd och sprang så fort jag bara kunde åt det håll där vakterna brukar hålla till, berättar han för Fastighetsfolket. Jag hittade ett ställe att gömma mig på och stannade där i en halvtimme innan jag vågade mig fram.

Inspira erbjöd honom läkarvård och ledighet efter det som hänt, men då tyckte han inte att det var nödvändigt. Reaktionerna kom efter­åt.
– Jag har fortfarande inte kommit över det som hänt och vill därför inte arbeta ensam längre, säger han och berättar att han senare fick hjälp av en psykolog.
– Jag arbetade kvar i Skärhol­men några månader, men har nu ett städjobb på en annan plats.
Händelser som den här är ovanliga, men något liknande kan naturligtvis inträffa igen, menar Juan Carlos.
– Numera är jag uppmärksam och dubbelkollar alla som jag möter här på morgnarna. Rån, misshandel och andra brott inträffar då och då i och runt Skärholmen, så vem som helst kan blir utsatt. I förrgår, till exempel, rånades en värdetransport här utanför mitt på dagen.
– Vi har nu lärt oss att vi inte ska spela hjälte och riskera våra liv, säger Juan Carlos. Om vi ser eller hör något misstänkt ska vi lämna platsen. Vårt uppdrag är att städa, ingenting annat.

Att städarna i Skärholmen ska utrustas med överfallslarm är ett av de förslag som Juan Carlos lagt fram i Inspiras skyddskommitté. Men än så länge har förslaget inte vunnit ge­hör.
Inspiras anställda städar också en av bank­lokalerna i Skärholmens centrum och kommer inom kort att överta städningen av ännu en bank i området.
– Att städa i bank kan innebära ännu större risker för städare som jobbar helt ensamma, så här behöver vi nog se över rutinerna. Det ska jag ta upp i skyddskommittén nästa gång, säger Juan Carlos.

Städarna tar sig in i centrum­anläggningen med egen nyckelbricka. Det tycker Juan Carlos fungerar bra.
– Vi har aldrig oroat oss för att någon som vill ta sig in skulle överfalla oss vid ingången. Att vi har egen nyckel innebär att vi kan röra oss fritt inne i centrumet och komma in där vi behöver komma in. Att vara hänvisad till att vakterna ska öppna åt oss känns som ett sämre alternativ.
Inomhuscentrumet slår upp portarna klockan 08.00 och butikerna öppnar två timmar senare.
Det är inte ovanligt att människor knackar på dörrarna före 08.00 och ber städarna öppna dörren åt dem inifrån. Det är framför all vanligt på vintern då många tycker att det är läskigt att gå runt centrum­anläggningen i mörkret och hellre vill passera inomhus där det är upplyst.
– Vi får inte låsa upp dörrarna för främmande människor, men det händer att de som vill bli insläppta blir förbannade och börjar skrika åt oss, säger Juan Carlos.
På vardagarna finns städare på plats från klockan 06.00 till 20.00. Ousman Faye, som alltid jobbar eftermiddag och kväll, är ensam kvar när de andra gått hem på eftermiddagen.
Han säger att han aldrig känt sig rädd men att det är tråkigt att jobba ensam.
– Eftersom jag inte har någon kollega att prata med försöker jag byta några ord med andra som finns här i Skärholmens centrum. De flesta som jag möter är trevliga.
De som städar dagtid kan umgås på lunch­en, men enligt Juan Carlos händer det sällan att alla städare tillbringar rasten tillsam­mans.
På helgerna finns städare i Skärholmens centrum under hela öppettiden. Även då är det en av dem som arbetar ensam under eftermiddagen.

När man arbetar ensam och något inträffar, man kan till exempel bli akut sjuk, är det viktigt att man snabbt kan komma i kontakt med någon för att få hjälp. Juan Carlos tycker att alla städare borde ha en tjänstemobil. Själv har han det eftersom han är gruppleda­re. Den städare som arbetar ensam på eftermiddagar och kvällar har också fått en mobiltelefon av företaget, medan de som städar enbart på helg­erna delar på en tjänstemobil.
De som inte har mobiltelefon i tjänsten använder sin egen telefon.
– Ingen är tvungen att använda sin privata telefon, men att ha telefon är viktigt i det här jobbet, säger Juan Carlos.

Ett tidigare problem som nu är löst är belysningen. Under de mörka höst- och vintermånaderna har det varit dåligt belyst på morgonen när städarnas arbetsdag börjar. Under den första arbetstimmen har det enda ljuset kommit från de få butiker som har nattbelysning.
– Vi har fått ändring på det efter samtal med den nya ägaren till Skärholmens cent­rum och med den nya entreprenören som har ansvaret för fastigheterna. Den förra ägaren sa ifrån av kostnadsskäl. Jag förstår att det kostar mer att ha korridorbelysningen igång en timme tidigare, men för oss städare är det tryggare om vi har en bra belysning.

 

”I nio fall av tio görs ingen riskbedömning”

Som skyddsombud kan man göra en hel del för att de som arbetar ensamma ska känna sig säkrare och må bättre på jobbet. Det var budskapet på en temadag för skyddsombud i Solna i början av september.

Alla skyddsombud i Fastighets har kallats till temadagar på olika håll i landet om bland annat ensamarbete. Syftet har varit att förbättra kunskaperna om ensamarbetets nackdelar och hur skyddsombuden kan agera på arbetsplatserna för att minimera riskerna.
– Att arbeta ensam är inte förbjudet, men eftersom det kan finnas risker, både fysiska och psykosociala, är det viktigt att undersöka vilka de är, sa  K G Mattisson, regionalt skyddsombud i region Ost och en av kursledarna.
– I nio fall av tio har man tyvärr inte gjort en riskbedömning .
– Tycker du att vi som skyddsombud ska kräva att ensamarbete minskar? undrade fastighetsskötare Åke Sold från HSB Arlanda.
– Nej, inte om det inte finns skäl till det. Men ni ska undersöka om det finns risker med ensamarbetet. Om man kommer fram till att ensamarbete i sig innebär en ökad risk är det inte acceptabelt. Till exempel vet de som jobbar med hemstädning oftast inte alls vem de kommer hem till. Därför bör man vara två, svarade K G Mattisson.

För att undvika att fastighetsskötare riskerar att bli överfallna i till exempel en källartvättstuga, som var i fallet i Göteborg i början av året, kan det också bli tvunget att det är två som utför vissa arbetsuppgifter ­– i det aktuella fallet i sällskap med en vakt.
Deltagarna berättade om incidenter vid ensamarbete som förekommit på deras arbetsplatser:
En städare fick stroke när han städade en träningslokal tidigt på morgonen. Tack vare att en person som tränade i lokalen ovanligt tidigt kallade på hjälp kunde städaren snabbt komma till sjukhuset. Det är oklart om hans liv hade gått att rädda annars.
En annan städare blev utelåst på jobbet en fredagskväll när hon gick ut med soporna. Hon ringde till sin arbetsledare, som inte gick att nå. Kvar i lokalen fanns hennes plånbok, SL-kort och nycklarna. Först på måndagen, när kunden var på plats igen, kom städaren åt sina saker.

En fråga som bör ställas vid en riskbedömning är hur de anställda ska agera om något händer. Finns det instruktioner? Kan en anställd som skadar sig på jobbet och behöver omedelbar hjälp kalla på någon? Hur håller arbetskamraterna och arbetsledningen kontakten med dem som jobbar ensamma?
Med hjälp av rutiner som alla känner till kan ensamarbetet bli säkrare, framhöll Noe Arone Contreras, också han regionalt skyddsombud och kursledare. Det kan till exempel handla om hur arbetsplatsen öppnas och stängs och var nycklarna förvaras. Alla behöver också känna till hur de ska agera i en krissituation.
Överfallslarm kan vara en lösning om de anställda riskerar att hamna i utsatta situationer. Flera av deltagarna på temadagen kunde dock vittna om att det är svårt att få arbetsgivaren att förse de anställda med ett lämpligt larm.