Singapore, Finland och Sverige är de bästa länderna för växande dynamiska företag enligt Grant Thornton Global Dynamism Index, som arbetats fram av experter på the Economist Intelligence Unit (EIU). Indikatorerna kommer från en rad källor, bl.a. EIU, Världsbanken, Thomson Financial och UNESCO.

– Rankingen bygger på mycket mer än grundläggande BNP-data säger Peter Bodin, vd på Grant Thornton i Sverige. EIUs experter identifierade fem områden som utgör de primära drivkrafterna till ett lands dynamik. Dessa var affärsklimat, vetenskap och teknik, arbetskraft och humankapital, ekonomi och tillväxt samt finansiering. Inom dessa fem grupper analyserades 22 olika nyckeldata. Det är glädjande att se Sverige rankas så högt på denna lista, men vi vet sedan tidigare och inte minst i den ekonomiska nedgång som drabbade världen 2008 att vi förhållandevis har klarat oss mycket bra i Sverige. Det vittnar om en inneboende styrka i Sverige som företagarland, avslutar Peter Bodin.

Över 400 personer från företags högsta ledningar intervjuades därefter för att bestämma vilka aspekter av dessa attribut som man ansåg vara viktigast för företagens tillväxt. Detta gjorde det möjligt att vikta varje parameter. Hellre än att mäta ett lands framgång under en hög ekonomisk turbulens, ger denna väg en sann bild av de styrkor varje ekonomi har för att dynamiska företag ska kunna blomstra och utvecklas.

Total ranking

1. Singapore           72.1

2. Finland                70.5

3. Sverige               69.6

4. Israel                    69.3

5. Österrike             66.1

6. Australien            65.6

7. Schweiz               65.1

8. Sydkorea             64.9

9. Tyskland              64.8

10. USA                   64.1