År 2011 var lönegapet mellan arbetare och tjänstemän för första gången över 10 000 kronor. Medellönen för arbetare var 22 800 kronor jämfört med drygt 32 800 för en tjänsteman. Det visar LO:s rapport ”Löner och löneutveckling år 2010-2011” som publiceras i dag.

 

Under den senaste avtalsperioden, år 2010-2011, har lönegapet dessutom vidgats då lönerna ökade med 4,2 procent för arbetare och 4,3 procent för tjänstemän. En marginell skillnad kan tyckas, men uttryckt i kronor ökade medellönen 420 kronor mer i månaden för tjänstemän. Sammanlagt 1 350 kronor i månaden för tjänstemän, jämfört med 930 kronor för arbetare.

– Lönegapet är på väg att bli alldeles för stort. Det är inte rimligt att arbetarnas löner ska vara så mycket lägre än tjänstemännens. Nu kraftsamlar vi inför kommande avtalsrörelser för en mer rättvis lönebildning med minskande löneskillnader, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Av rapporten framgår även att den förra avtalsrörelsens löneökning på 4,3 procent för samtliga anställda var den lägsta som uppmätts på över 55 år. Trots denna historiskt låga nominella löneökning ökade ändå reallönerna med i genomsnitt 0,5 procent.

 – Avtalen för åren 2010-2011 slöts i skuggan av finanskrisen. Att det ändå blev reallöneökningar är glädjande och visar att LO-förbunden tar fullt ansvar för lönebildningen i Sverige, säger Torbjörn Johansson.