Arbetsgivare som utnyttjar papperslösa invandrare ska straffas hårdare ekonomiskt genom en ny lag som är på gång i Sverige, uppger Rapport i SVT och Ekot.

Tidigare har varje företag ansvarat för sin egen personal. Den nya lagen kommer att innebära att de högst upp i kedjan måste se till att underleverantörerna inte har illegal arbetskraft.

Det svenska lagförslaget som nu slutbereds innebär att arbetsgivare som anställer människor som vistas olagligt i Sverige riskerar böter. Arbetsgivare föreslås också bli skyldiga att betala tre månadslöner och hemresa för den papperslöse.

Liknande lagstiftning finns i stora delar av EU.