Mer än var fjärde hushållsarbetare tycker att andra människor ser ner på deras arbete. Var tionde säger att de skäms över sitt jobb och inte vill berätta för andra vad de arbetar med. Detta visar en ny forskningsrapport från Högskolan Kristianstad.

Ett viktigt arbetsmiljöproblem för hushållsarbetarna i den vita branschen ligger inte i arbetet i sig, i vad de gör eller hur de blir bemötta av kunderna, utan i det synsätt som uttrycks offentligt i bland annat ”pigdebatten”, menar Vesa Leppänen, bitr. professor i socialt arbete vid Högskolan Kristianstad.

Vesa har tillsammans med projektassistent Lars Dahlberg genomfört undersökningen ”Arbetsvillkor och trivsel bland anställda inom hushållsnära tjänster”. Detta är den andra rapporten inom forskningsprojektet ”Hushållstjänster: Arbetsvillkor och omsorgsrelationer”.

– Det finns en ”smuts och stackare” stämpel hos hushållsarbetarna som inte riktigt stämmer med deras egen uppfattning, säger Vesa.

Rapporten visar också att de kvinnliga hushållsarbetarna utför arbetsuppgifter som ofta betraktas som traditionellt kvinnliga, nämligen just rutinmässiga veckostädningar av hemmen, storstädning, klädvård och omsorgsinriktade arbetsuppgifter. Samtidigt utför männen oftare sådana arbetsuppgifter som upplevs som traditionellt manliga.

– Det innebär att traditionella könsroller mellan män och kvinnor håller på att segmenteras i denna bransch, säger Vesa.

Rapporten baseras på en enkät som skickades ut under våren 2012 till företag med fler än fem anställda i Skåne, Blekinge, Halland och Kronoberg och som besvarades av 249