Efter nyår kommer Arbetsmiljöverket, på begäran av Fastighets, att undersöka en allvarlig arbetsplatsolycka som inträffade på ett slakteri i Kalmar i april. En städare skadade sig i huvudet och fick bestående men. Efter olyckan upphörde hans provanställning.

Olyckan inträffade när städaren arbetade ensam i en produktionslokal på slakteriet. Ingen vet exakt hur den gick. Själv minns han inte. Förmodligen slog han huvudet i en vass stålkant när han rest sig upp. En arbetskamrat hittade honom. Han var då medvetslös, krampade och blödde från ett sår i huvudet. Det är oklart hur länge han har legat så, uppgifterna varierar – från en kvart till mer än en halvtimme.
Ambulans tillkallades och städaren fördes till sjukhus. Han hade fått en kraftig hjärnskakning och var inte kontaktbar under fyra dygn.

Städaren hade en provanställning på Food Hygiene, som hade övertagit kontraktet på städningen bara två veckor innan olyckan inträffade.
Fastighets anser att det finns många oklarheter kring olyckan och misstänker att företaget försökt mörklägga omständigheterna kring den. Det har funnits brister i säkerheten, bland annat hade städaren inte utrustats med hjälm.
Det är också underligt, anser Fastighets, att varken Fastighets, Scan eller Livsklubben på slakteriet fick någon information om olyckan.

Fastighets fick kännedom om vad som skett först efter flera månader, när städaren vände sig till ombudsmannen i Kalmar för att få hjälp.
Jan Clausen, som är regionalt skyddsombud i Fastighets, gjorde en anmälan till Arbetsmiljöverket och begärde en utredning.

Enligt arbetsmiljöinspektör Maria Funcke på Arbetsmiljöverket i Växjö hade Food Hygiene gjort en arbetsskadeanmälan samma dag som olyckan inträffade. Men anmälan hade kommit till fel kontor – till Malmö istället för till Växjö – och i Malmö hade man, utifrån de uppgifter som inkommit, lämnat den utan åtgärd.

Kent Åsberg, driftansvarig på Food Hygiene i Malmö, var själv på slakteriet i Kalmar den dag då olyckan inträffade.
– Vi misstänkte först att det rörde sig om ett epileptiskt anfall, säger han. Såret i huvudet trodde vi att städaren hade fått när han ramlade till golvet.
Kent Åsberg medger att det fanns vissa brister i säkerheten. Företaget hade inte hunnit få fram hjälmar till alla. I de delar av lokalerna där den drabbade städaren arbetade bedömde man dock att skaderisken var liten.
Kent Åsberg säger att han inte själv har följt upp fallet och att han inte känner till hur städaren mår idag. Varför städarens provanställning upphörde kan han heller inte svara på. Den som då var driftledare i Kalmar och som hade hand om ärendet finns inte längre kvar på företaget.