Internetsökningar och att kontrollera kandidater i sociala medier som Facebook och Linkedin blir en allt viktigare källa till information för dem som anställer personal. Trenden är tydlig: 2008 gjorde ett av tio företag bakgrundskontroller i sociala medier och fem år senare hela fyra av tio företag. För femte året presenterar Stockholms Handelskammare och Bisnode en rapport om hur arbetsgivare kontrollerar kandidater som söker jobb.

"Rapporten visar också att 77 procent av arbetsgivarna sällan eller aldrig anlitar arbetsförmedlingen och att 72 procent anlitar rekryteringsföretag.

Den som lägger ut information på nätet måste vara medveten om att det är stor sannolikhet att denna också blir en del av underlaget i en process där man söker jobb. I en digital värld är det svårt att skilja mellan vad som är privat och vad som är offentligt, säger Johan Treschow, chef för medlem och marknad vid Stockholms Handelskammare.

Det förvånar mig att inte ens hälften av företagen använder sig av sökningar i sociala medier, vars tjänster är gratis och lättillgängliga, Samtidigt ska man ha en strategi med hur dessa kanaler används och tolka informationen på nätet försiktigt. Välj inte bort en bra kandidat på grund av en festbild på Facebook, säger Pernilla Brouzell, marknadschef för Bisnode Information.

 

Fakta från rapporten

– 97 av arbetsgivarna tar referenser på tidigare anställningar

– 77 procent anlitar sällan eller aldrig Arbetsförmedlingen

– 75 procent har någon form av policy för bakgrundskontroller

– 74 procent planerar att anställa någon de närmaste tre månaderna

– 72 procent anlitar rekryteringsföretag, antingen ibland eller alltid

– 45 procent kontrollerar kandidater via Facebook

– 43 procent har upplevt att kandidater ljuger i sitt CV

– 42 procent kontrollerar kandidater via Linkedin

– 39 procent gör internetsökningar på kandidater, tex via Google

Fakta om undersökningen

Undersökningen är genomförd mellan den 2 och 18 januari 2013. Enkäten riktades till rekryteringsansvariga på företagen. Totalt deltog 886 respondenter av 5027 tillfrågade, vilket ger en svarsfrekvens på 18 procent. Av respondenterna tillhör 75 procent av företagen den privata sektorn medan resten, 25 procent, tillhör den offentliga.