Det är bra att det nu tydliggörs att fackliga fri- och rättigheter ska respekteras även i problemländer, säger europaparlamentariker Olle Ludvigsson (S) sedan parlamentet idag sagt ja till det ”2-pack” som ska förstärka den ekonomiska styrningen i euroområdet.

Med det nya lagstiftningspaketet i två delar ska den gemensamma övervakningen av statsfinanserna bli tuffare. Särskilt för euroländer i ekonomisk knipa ska kraven på öppenhet och kontinuerlig rapportering öka.Ludvigsson har aktivt bidragit till att driva igenom skarpa skrivningar om att kommissionen och rådet i alla åtgärder som vidtas gentemot enskilda euroländer ska respektera nationell lönebildning och nationella kollektivavtal.

– De fackliga fri- och rättigheterna måste gälla fullt ut oberoende av läget i de nationella ekonomierna. Hittills under krisen har facken flera gånger körts över i de svagaste euroländerna. Det är helt oacceptabelt, betonar Ludvigsson.

– Om vi inte sätter stopp för dessa övertramp mot fackliga intressen finns risken att även de svenska kollektivavtalen på lite sikt kan bli hotade. Där får vi absolut inte hamna, avslutar europaparlamentariker Olle Ludvigsson (S).