DO inleder i dagarna en granskning av ca 470 arbetsgivares handlingsplaner för att uppnå jämställda löner. Det är en uppföljning av den tidigare Miljongranskningen som dåvarande JämO genomförde. Granskningen ska ge svar på om arbetsgivarna sedan den förra större granskningen har fortsatt ett systematiskt arbete.

För drygt fyra år sedan genomförde dåvarande JämO den så kallade Miljongranskningen där drygt 550 arbetsgivares arbete för att uppnå jämställda löner granskades. DO ska nu granska samma arbetsgivare igen.

– Arbetsgivare ska enligt lag ha ett systematiskt arbete för jämställda löner. Nu ska vi följa upp och se att det fortfarande fungerar några år efter Miljongranskningen, säger Peter Tai Christensen, chef för DO:s granskningsenhet.

Den här gången blir det en mindre omfattande granskning jämfört med förra gången. Enligt lagen ska arbetsgivare med 25 eller fler anställda vart tredje år upprätta en skriftlig handlingsplan för jämställda löner. I planen ska även resultatet av en lönekartläggning redovisas. DO kommer nu att begära in den senaste handlingsplanen för de utvalda arbetsgivarna.

– Arbetsgivarna som ingick i Miljongranskningen har granskats tidigare och vet hur arbetet ska gå till. Genom att begära in handlingsplanerna säkerställer vi att de har fortsatt det arbetet, säger Peter Tai Christensen.

Arbetsgivarna har tre veckor på sig att svara. Ett första resultat från granskningen kommer att vara klart i början av hösten, och granskningen beräknas vara avslutad i slutet av 2013.

Bakgrund

Miljongranskningen genomfördes av dåvarande JämO åren 2006-2008 och omfattade ca 550 av de största statliga och privata arbetsgivarna i Sverige. Utvärderingen av Miljongranskningen visar att lagens bestämmelser om lönekartläggning är ett bra verktyg för att hitta både osakliga och sakliga löneskillnader. Miljongranskningen ledde totalt till att 242 arbetsgivare hittade och åtgärdade osakliga löneskillnader för minst 5 246 personer varav 90 procent var kvinnor. Den sammanlagda lönejusteringen uppgick till minst 70,3 miljoner kronor och den genomsnittliga lönejusteringen per person var 1 120 kronor i månaden. 179 arbetsgivare planerade andra åtgärder än lönejusteringar för att främja jämställda löner.