Kommunal har idag tvingats varsla om konfliktåtgärder då deras motpart SKL inte är beredda att bland annat tillmötesgå de fackliga kraven på mer jämställda löner. 6F – fackförbund i samverkan – stödjer Kommunal i sin kamp.

– Kommunals avtalsrörelse handlar om jämställdhet i praktiken, långt bortom vackra ord och visionära dagdrömmar. Det handlar om att Kommunals kvinnodominerade yrkesgrupper har systematiskt sämre lön och sämre villkor än mansdominerade yrkesgrupper, säger ordförandena i 6F-förbunden (Byggnads, Elektrikerförbundet, Fastighets, Målarna och SEKO) i ett gemensamt uttalande.

För att skillnaden mellan industriarbetaren och undersköterskan inte ytterligare ska öka så måste det bli löneökningarna i kronor och inte i procent. Det är inte i procent du betalar ditt boende eller köper mat för, fortsätter de.

– SKL säger till Kommunal att de ser 6,8 procent över tre år som märket för årets avtalsrörelse. Det är självklart att det blir mycket mindre än det kronpåslag som medlemmar i mer manligt dominerade yrken får. Det är uppenbart att detta drabbar de med lägst löner. Vi i 6F tycker att detta är oacceptabelt. Välfärden är en av grunderna i det svenska samhället och det är därför avgörande att välfärdsarbetarna får en acceptabel lön för det viktiga jobb de gör, avslutar ordförandena.