Idag har regeringen presenterat den ekonomiska vårpropositionen. ”Det går inte att vänta. Sverige behöver en politik för jobb redan i år”, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Arbetslösheten i Sverige är högre än i de flesta jämförbara EU-länder. Enligt regeringens egen bedömning så kommer arbetslösheten att vara över åtta procent under de kommande åren. Men trots hög arbetslöshet så är vårpropositionen helt tom på insatser för jobb. Regeringen förlorar nu värdefull tid för att angripa den växande arbetslösheten.

Det är välkommet att Anders Borg har deklarerat att han under år 2014 vill öka insatserna för att bryta den höga arbetslösheten. Men Sverige behöver en politik för jobb redan år 2013. Regeringens passivitet gör att arbetslösheten biter sig fast, säger Karl‑Petter Thorwaldsson.

– Sverige behöver en stark ekonomisk politik för fler jobb och minskat utanförskap. Jag hade velat se ökade satsningar på utbildning, tryggare villkor för välfärden, satsningar på en aktiv näringspolitik, investeringar i bostäder samt en aktiv arbetsmarknadspolitik, säger Karl‑Petter Thorwaldsson.

Regeringen har i samband med den ekonomiska vårpropositionen presenterat förslag för att strama upp de så kallade 3:12-reglerna i syfte att minska möjligheterna för höginkomsttagare att omvandla högre beskattade tjänsteinkomster till lägre beskattade utdelningsinkomster.

– Jag välkomnar att regeringen vill strama upp regelverket och ser fram mot andra initiativ på skatteområdet för att minska möjligheterna till skatteundandragande, avslutar Karl‑Petter Thorwaldsson.