Riksavtalet för de anställda på landets Folkets hus och parker är klart. Det ger 1 653 kronor på 35 månader.

Avtalet gäller i nästan tre år. Lönerna höjs enligt följande: från den 1 juni år med 560 kronor, från 1 juni 2014 med 560 kronor och från den 1 juni 2015 med 533 kronor.
Avtalets lägsta löner höjs med samma krontal under de tre avtalsåren. Lägsta lön från 1 juni är för yrkesarbetare, som fyllt 20 år, 19 361 kronor och för kvalificerad yrkesarbetare 20 596 kronor.
Om det finns överenskommelse om att fördela löneutrymmet lokalt kan 308 kronor, 336 kronor respektive 320 kronor av löneutrymmet tas ut för den lokala pottfördelningen.

Ob-ersättningarna höjs vid två tillfällen: den 1 juni i år och den 1 juni 2014.

Ett nytt handledartillägg på lägst 50 kronor per dag införs för de anställda som handleder elever från gymnasieskolans yrkesprogram, yrkeshögskola eller motsvarande.

I avtalet finns en rad förändringar av beräkningsperioder, arbetstidsscheman, extra ledighetsdagar och hur dessa kan förläggas.

Avtalet, som Fastighets och Hotell- och restaurangfacket har med arbetsgivarföreningen KFO, blev klart den 28 juni. Fastighets förbundsstyrelse godkände avtalet den 1 juli.