Stress är en av städbranschens största arbetsmiljöproblem. Nu kan det vara ett kollektivavtalsbrott om arbetsgivare låter bli att anpassa arbetet för anställda med olika förutsättningar.

Städare på städbolag drabbas ofta av att de får kortare arbetstid hos en kund men förväntas ändå hinna göra lika mycket. Ett annat problem är att människor är olika och orkar och hinner olika mycket. En arbetsgivare som tycker att en anställd är lat på jobbet jämför arbetsinsatsen med andra. Det är inte ovanligt med arbetsgivare som säger att Kalle, Stina och Mohamed hinner städa klart under en viss tid och sedan frågar: Varför gör inte du det?
– Det är oväsentligt hur andra hinner med jobbet. Arbetsgivaren är redan idag enligt arbetsmiljölagen skyldig att anpassa arbetet efter varje individ. Nu kan vi även hänvisa till den nya skrivningen i kollektivavtalet, säger arbetsmiljöombudsman Torbjörn Jonsson på Fastighets.

I Serviceentreprenadavtalet står det sedan 1 juni i år att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar.
– Om arbetsgivaren inte anpassar arbetet är det numera också ett brott mot kollektivavtalet och då kan vi även kräva skadestånd. Att anpassa arbetet efter de anställdas olika förutsättningar handlar också om att få arbeta i sin egen takt.
– Det är inte rimligt att tro att människor är fysiskt lika vid 20 år som vid 50, säger han.
Allra helst vill Torbjörn Jonsson få in hela arbetsmiljölagen i kollektivavtalet för att enklare komma åt de arbetsgivare som missköter sitt arbetsmiljöansvar. Det ansåg också Fastighets avtalsråd i höstas.

Elektrikerförbundet har sedan några år i ett av sina kollektivavtal, en överenskommelse med arbetsordning för hur arbetsmiljöfrågorna ska handläggas på elföretag. Om facket anser att arbetsgivaren missköter sitt arbetsmiljöansvar är det tydligt reglerat hur problemet ska hanteras.
– Elektrikerna har inga centrala arbetsmiljötvister eftersom arbetsmiljöproblemen löses lokalt på företagen. Kollektivavtalet sätter press på arbetsgivarna att snabbt lösa problemen, säger Torbjörn Jonsson.
Gunnel Blom, regionalt skyddsombud i Fastighets region Väst, kommer att använda sig av kollektivavtalet nästa gång hon träffar städare som vill förändra sin arbetssituation på grund av att de har för stora arbetsområden.
– Parterna måste följa avtalet. Jag är väldigt glad över att jag som RSO nu kan hävda avtalsbrott om arbetsgivaren bryter mot avtalet. Den nya texten i avtalet, som länge funnits i arbetsmiljölagen, får en helt annan tyngd när den finns i kollektivavtalet, säger Gunnel Blom.

Så står det i lagen och kollektivavtalet:

Arbetsmiljölagen i kapitel 2 om arbetsmiljöns beskaffenhet:

§ 1: Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande. Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

Serviceentreprenadavtalet:

§ 1 Arbetets ledning, mom 2
Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.