6F – fackförbund i samverkan (Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och SEKO) har beslutat att lansera LO:s EU-samordnare Johan Danielsson, 31, som kandidat till socialdemokratisk ledamot av Europaparlamentet.

– Vi är övertygade om att Johan Danielsson, med sin gedigna erfarenhet och kunskap både om EU och fackliga frågor, kommer att stärka Socialdemokraternas arbete i parlamentet för ett rättvisare Europa där arbetstagarnas och fackliga rättigheter sätts i första rummet, säger 6F-förbundens ordföranden.

Valet till Europaparlamentet den 25 maj nästa år är viktigt för 6F:s medlemmar eftersom parlamentet beslutar om frågor som påverkar villkoren på svensk arbetsmarknad. Det handlar bland annat om regler kring arbetsmiljö, arbetstider, likabehandling samt information och samråd med arbetstagarna.

Johan Danielsson brinner för de fackliga fri- och rättigheterna och målet med kandidaturen är att finna en bättre balans mellan EU:s ekonomiska friheter och grundläggande rättigheter. Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. Arbetstagare ska behandlas lika, oavsett nationalitet. Det ska råda en sund konkurrens på EU:s inre marknad.

EU-samarbetet har inget egenvärde utan måste skapa ett mervärde för arbetstagarna, säger Johan Danielsson. För att åstadkomma detta måste EU förändras. Jag vill vara med i arbetet att ge samarbetet en ny socialdemokratisk färdriktning, Jag vill slå vakt om den svenska kollektivavtalsmodellen och en rättvis konkurrens mellan företag och länder.

Johan Danielsson är en 31 år gammal dalmas bördig från Borlänge. Idag bor han i Stockholm där han arbetar som EU-samordnare på LO. Han har tidigare varit politiskt sakkunnig för Socialdemokraterna i Europaparlamentet.

– Jag är mycket stolt och hedrad att vara 6F:s kandidat och jag hoppas att många fler sluter upp, avslutar Johan Danielsson.