Musikerförbundet har varslat Sveriges Television om stridsåtgärder då SVT vägrar teckna ett nytt kollektivavtal. För att ingå ett nytt avtal med facket kräver SVT att Musikerförbundet lägger ner sina pågående tvister mot bolaget. 6F – fackförbund i samverkan – stödjer Musikerförbundet i deras kamp för att få ett nytt kollektivavtal.

– Det är oacceptabelt att SVT försöker hindra ett fackförbund från att använda sig av de möjligheter medbestämmandelagen ger. Musikerna har vårt fulla stöd, säger avtalssekreterarna i 6F i ett gemensamt uttalande.

– Det är anmärkningsvärt att ett statligt public service-företag inte har mer respekt för det regelverk som gäller på den svenska arbetsmarknaden, säger avtalssekreterarna.