Socialdemokraterna i Stockholms stad och län har för första gången nominerat en och samma toppkandidat till europaparlamentsvalet – Jytte Guteland.

-Det känns jättekul att vi har fastnat för samma namn som toppkandidat, säger Veronica Palm, ordförande för Socialdemokraterna i Stockholm.

– Det är viktigt att det finns en tydlig röst för Stockholmsregionen i Europaparlamentet, säger Helene Hellmark Knutsson, ordförande för Socialdemokraterna i Stockholms län.

Från Stockholms län är det andra toppnamnet Lotta Håkansson Harju och den tredje nomineringen är Metin Rhawi.

Stockholms arbetarekommun nominerar också Magnus Nilsson, Paula Thunberg Bertolone, Abebe Hailu och Evin Cetin i nämnd ordning.

-Jag är mycket hedrad att få det samlade stödet från Stockholmsregionen. Det ger energi såväl inför beslutet om listan i november som inför valet nästa år.  Det är bra att Socialdemokraterna nu visar kraft inför de framtida utmaningar och möjligheter Europa står inför, säger Jytte Guteland.

Fakta om Jytte Guteland:

Jytte Guteland är 34 år och programansvarig för Europafrågor vid den partipolitiskt obundna tankesmedjan Global Utmaning. Jytte har en filosofie magisterexamen med inriktning nationalekonomi från Södertörns Högskola. Hon har tidigare varit förbundsordförande för SSU under fyra års tid. Dessförinnan arbetade hon som politiskt sakkunnig vid finansdepartementet.