Priserna för el, värme, avfall och vatten har höjts med 3,3 procent. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

– Det rör sig ofta om verksamheter med bristande konkurrens där konsumenterna har liten möjlighet att påverka priserna. Kundens ställning är för svag. Särskilt alarmerande är de signaler vi får om att kostnaden för vatten och avlopp riskerar att öka radikalt i framtiden, säger Per Holm, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Under de 18 år som Nils Holgerssonrapporten genomförts har avgifter och taxor stigit mer än konsumentprisindex. I år är den genomsnittliga höjningen 3,3 procent, samtidigt som övriga kostnader i samhället står still eller till och med sänkts. Det är kostnaden för el, vatten och avlopp (VA) som har ökat mest. Elpriset har ökat med 6 procent och VA-taxan med 3,6 procent. Även fjärrvärmepriset fortsätter att öka, det senaste året med 2,1 procent.

Att skillnaderna mellan kommunernas taxor totalt sett är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i mindre kommuner än i tätorter.

– De stora prisskillnaderna runt om i landet är oroväckande. Det är orimligt att kostnaden är upp till 910 kronor högre per månad beroende på vilken kommun lägenheten ligger i, säger Per Holm.

– Vi ser samtidigt att allt fler företag väljer att ta strategiska beslut om lägre taxor och avgifter för att inte hamna på listan över de som har högst avgifter. Det är trots allt glädjande att företagen diskuterar Nils Holgerssonrapporten på sina styrelsemöten och kommenterar placeringarna i sina årsredovisningar, säger Per Holm.

I Nils Holgerssonrapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar. Bakom studien står organisationerna: Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys.