Bemanningsanställda har fler problem med arbetsskador och psykisk ohälsa än andra på arbetsmarknaden. Det har Arbetsmiljöverket konstaterat vid flera tillfällen. Men branschorganisationen Bemanningsföretagen håller inte med utan menar att det finns ett gott arbetsmiljöarbete och att det är statistiken som inte är tillräckligt bra.

Förra veckan presenterade Arbetsmiljöverket sin senaste rapport om bemanningsanställdas arbetsmiljö. Några forskare från Göteborgs universitet hade fått uppdraget att gå igenom befintlig forskning och sammanställa resultaten.

Verket konstaterade att forskningen i ämnet är begränsad och att det skulle behövas mer studier, men menar att det ändå går att dra några slutsatser.
Forskarna som gjort sammanställningen lyfte bland annat fram att inhyrda drabbas av fler arbetsskador än andra. Dessutom har bemanningsanställda oftare problem med psykisk ohälsa. Enligt rapporten beror det på osäkerheten i anställningen, trots att många bemanningsanställda i Sverige har en tillsvidareanställning.
– Osäkerheten kring den framtida anställningen är en betydelsefull riskfaktor för psykosocial ohälsa, sa forskaren Tommy Isidorsson vid presentationen.
Forskarna kom också fram till att bemanningsanställda är mindre självständiga än andra anställda, att de ofta får mindre stöd från arbetsgivaren och dessutom sällan inkluderas i säkerhetsarbetet hos kundföretaget där de arbetar.

Men Henrik Bäckström, förbundsdirektör på branschorganisationen Bemanningsföretagen, skriver i sin blogg att slutsatserna i rapporten är som att ”koka soppa på en halv spik”. Det är ett ställningstagande som organisationen också utvecklar i ett officiellt svar till Arbetsmiljöverket.
Bemanningsföretagen skriver att det skapar en felaktig lägesbild när Arbetsmiljöverket först påpekar att de hittade överraskande få rapporter som direkt berör ämnet, och sedan drar slutsatser om skador och annat utifrån dessa studier.

Bemanningsföretagen föreslår därför att verket ska få ett politiskt fastställt uppdrag att ta fram korrekt statistik om bemanningsbranschen. Dessutom menar organisationen att Arbetsmiljöverket behöver modernisera sin statistik gällande dagens arbetsmarknad eftersom det är vanligt, inte bara för bemanningsanställda utan även för entreprenörer och konsulter, att inte arbeta på samma arbetsplats som sin arbetsgivare.
Dessutom menar Bemanningsföretagen att det redan bedrivs ett aktivt arbetsmiljöarbete i samarbete med fackföreningarna som bland annat går ut på att utbilda medlemsföretag i systematiskt arbetsmiljöarbete.

Inom Fastighets branscher är antalet bemanningsanställda få, vilket gör att det inte finns något stort fackligt engagemang i frågan om arbetsmiljön för just den här typen av anställning.
– I och med att vi har så få medlemmar på det här avtalet är det inte ett prioriterat område ännu, säger Torbjörn Jonsson, central arbetsmiljöombudsman på Fastighets.
Eftersom fenomenet ökar inom alla områden är sannolikheten stor att det kommer att gå mot en sådan utveckling även inom dessa branscher.