Snart blir det enklare att få papper på vad man kan i fastighetsbranschen. Ett tiotal fastighetstekniker har hittills testat sina kunskaper i ett nytt valideringssystem. I februari–mars ska valideringsverktyget vara klart för användning för alla fastighetstekniker.

Under december och januari sker pilottester av valideringsverktyget med totalt 50 fastighetstekniker. Både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter mäts mot yrkets kompetenskrav. Det första testet gjordes i början av december med fyra fastighetstekniker från Säffle och Göteborg.
– Testet visar att systemet fungerar. Det ger utslag på de testades kunskaper. Vi har en nivå att gå efter. Utvärderingen av testerna får visa om den är rätt, säger Thomas Petersson, processledare i utvecklingsarbetet av valideringssystemet.
– Fastighetsbranschen står inför ett stort rekryteringsbehov. Verktyget kommer att underlätta för Arbetsförmedlingen att ordna arbetsmarknadsutbildningar i bristyrken, lägger Thomas Petersson till.

Det är Fastighetsbranschens utbildningsnämnd som ligger bakom valideringssystemet. Projektet startade under 2012. Samtliga yrken inom fastighetsbranschen ska kunna valideras. Ett arbete pågår för att få verktyget klart för fastighetsskötare. Ett femtiotal kommer att testas under februari–mars. Till hösten kan även validering av fastighetsvärdar bli aktuell.
– Valideringsverktyget är ett mycket viktigt instrument. Den som ännu inte har ett arbete kan med hjälp av det visa upp man kan och vid behov läsa in det som fattas, säger Thomas Gustavsson från Fastighets i Göteborg, som sitter med i utbildningsnämndens valideringsråd.
– Arbetsförmedlingen vinner på att ordna kortare kurser som blir billigare än att köra standardutbildningar för alla, säger Thomas Gustavsson.

När valideringsverktygen är testade och klara kommer så kallade valideringscentrum att få mandat att genomföra testerna och utförda bevis på yrkeskompetens.
– Tanken är att valideringscentrum ska finnas spridda över hela landet så att de intresserade lätt ska kunna på ett papper på vad de kan, säger Thomas Gustavsson.