Två män i Malmö som leder ett städbolag tillsammans är åtalade för ekonomisk brottslighet. Ytterligare en man är åtalad för medhjälp. Det framgår i en stämningsansökan från början av december från Ekobrottsmyndigheten i Malmö.

De två männen har enligt åklagaren lämnat felaktiga uppgifter i skattedeklarationer för åren 2008, 2009 och 2010 och låtit bokföra osanna fakturor till ett värde av cirka fyra miljoner kronor. Fakturorna är väldigt allmänt hållna och saknar till exempel uppgifter om hur det fakturerade beloppet beräknats och när och vilket arbete som utförts.
Åklagaren anser de två vara skyldiga till grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott.

Den tredje åtalade mannen har, enligt stämningsansökan, upprättat falska fakturor till städbolaget. Han har också hjälpt till att dölja utbetalningar av oredovisade löner.
En av de huvudåtalade männen bedriver också enskild näringsverksamhet i form av ett städföretag. Även där har han, enligt åklagaren, gjort sig skyldig till grovt bokföringsbrott när har låtit bokföra osanna fakturor.
Åklagaren yrkar på näringsförbud för en tid av fem år och fängelse i minst sex månader. Det gäller de två två huvudåtalade männen.

Det är ännu oklart när huvudförhandlingen i Malmö tingsrätt ska äga rum.