Det går inte att behandla medlemmar i Fastighets hur illa som helst utan att det kostar. LO-TCO Rättsskydd försvarar fackets medlemmar. Under 2013 lyckades Rättsskyddet utverka nästan fem miljoner kronor i skadestånd och olika ersättningar till medlemmar i Fastighets.

Räknat per medlem har Fastighets därmed fått ut mer än de flesta andra förbund. Totalt har 68 ärenden drivits till domstol. Ett ärende kan gälla en eller ett flertal medlemmar.
– Våra klienter är enskilda fackföreningsmedlemmar som fått problem av olika slag. Möjligheten att få rättshjälp är en av de främsta orsakerna till att människor väljer att bli medlemmar i facket, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd, fackets juridiska byrå.

Felaktiga uppsägningar eller lön som inte betalas ut, arbetsskador, sänkt sjukpenning eller indragna socialförsäkringsförmåner: Anledningarna är många till att juristerna på LO-TCO Rättsskydd försvarar fackliga medlemmar i olika domstolsprocesser varje år. Ofta har det en avgörande betydelse för människors fortsatta liv.

Många får genom Rättsskyddet tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser om brott, men den som behöver hjälp av LO- TCO Rättsskydd måste få rättshjälp beviljad av sitt respektive fackförbund. Då står förbundet för alla domstolskostnader även om medlemmen förlorar målet.
– Vi får vi in färre försäkringsfall än tidigare. Anmälningarna om arbetssjukdomar som psykisk ohälsa, förslitningsskador har minskat. Men det beror inte på att sjukdomarna verkligen blir färre. Det prövas allt färre fall därför att regelverket har försämrats. Många åker ur försäkringssystemet och det är regeringens hela idé med dess tidsgränser för hur länge du kan ha sjukpenning, säger Dan Holke.

Han visar på statistik som säger att antalet belastningsskador som prövades år 2005 var 12 000. År 2012 var det 1 200 – en minskning med 90 procent på sju år.
– Systemet har blivit oerhört krångligt och det finns en okunskap hos både anställda, arbetsgivare och fackliga företrädare om hur reglerna har ändrats. Människor utförsäkras och hamnar hos AF, för att senare kanske komma tillbaka. Men många försvinner och ingen vet var de tar vägen, slutar Dan Holke.

Fakta – LO-TCO Rättsskydd
LO-TCO Rättsskydd är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och försäkringsrätt. Sedan 1971 har byrån haft över 70 000 ärenden och varit ombud i var tredje dom i Arbetsdomstolen. År 2013 fick fackliga medlemmar med TCO, LO- och Saco inräknade, 323,5 miljoner kronor utverkade efter vunna mål.Byrån har ca 40 anställda jurister och är unik. Det finns inget liknande fackligt ägt juridiskt bolag som är specialiserat på att driva domstolsprocesser, vare sig i Sverige eller utomlands.