I går, onsdag, antog EU-parlamentet nya regler för offentlig upphandling. De nya reglerna ska ge större plats för krav på miljö och sociala faktorer. Dessutom ger EU rätt att kräva kollektivavtal – en seger för facket.

Det var med en övervägande majoritet som de nya upphandlingsreglerna röstades igenom i EU-parlamentet.
– EU har lyssnat på våra krav på att det ska vara obligatoriskt att ställa krav på nationella kollektivavtal vid offentlig upphandling, säger Johan Danielsson, i ett pressmeddelande.
Han är 6F:s kandidat till Europaparlamentet och tillsammans med 6F, Fackförbund i samverkan, ser han detta som en möjlighet att skapa en mer konkurrensneutral upphandling.
Den nya förordningen gör det möjligt att ställa krav på att till exempel de arbetsrättsliga lagar som finns i ILO:s konventioner faktiskt följs.

Även LO och Socialdemokraterna ser med positiva ögon på beslutet.
– Med de nya reglerna blir det svårare, för att inte säga omöjligt att göra liknande misstolkningar som sker idag, det blir obligatoriskt att respektera gällande kollektivavtal, säger Marita Ulvskog, Socialdemokraternas delegationsledare i EU-parlamentet.
En annan förändring är att lägsta pris inte längre nödvändigtvis kommer att spela en avgörande roll i upphandlingen, eftersom saker som miljöpåverkan och sociala faktorer får större vikt. Det som i slutändan ska avgöra är det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet, det så kallade MEAT-kriteriet.
Även underleverantörer måste följa reglerna i upphandlingen och kontrollen av hela leverantörskedjan stärks.

Senast om två år ska kommuner och myndigheter i Sverige, och alla andra EU-länder, ha infört och börjat följa de nya upphandlingsreglerna.