Försäkringskassan har brustit i sin utredningsskyldighet när den inte inväntade kompletterande material utan istället avslog sjukpenning vid en omprövning.

Det anser kammarrätten i ett mål om en kvinnlig medlem i Fastighets som varit sjukskriven en tid på grund av handledsproblem. Efter perioden utan ersättning från Försäkringskassan har hon åter beviljats sjukpenning, nu med nya läkarintyg som visar att kvinnan haft psykiska besvär.

LO-TCO Rättsskydd anser att det var känt att kvinnans psykiska besvär fanns redan innan. Försäkringskassan borde därför ha gjort en utredning i samband med omprövningen. Det ingår i Försäkringskassans utrednings- och serviceskyldighet