Fastighets och Systembolaget har idag tecknat ett nytt avtal för städare. Det ger 1 464 kronor på 31 månader.

Avtalet gäller under perioden 1 oktober 2013–31 april 2016. Lönerna för heltidsanställda höjs med 400 kronor från de 1 oktober 2013. Den retroaktiva lönen ska betalas ut så snart som lönekontoret kan hantera det, förmodligen till februarilönen.

Lönerna höjs för övrigt med 500 kronor från den 1 maj 2014 och med 564 kronor från den 1 maj 2015.
Övriga villkor i avtalet är oförändrade.
– Vår målsättning har varit att få ett avtal som ger samma kronpåslag som övriga i Fastighets som jobbar med städning. Det har vi lyckats med. Avtalsperioden är dock kortare men löneökningen motsvarar det som de andra har fått, säger Magnus Pettersson, andre förbundsordförande i Fastighets.